Naučte sa kriticky myslieť, ako na to?

Budovanie vzdelávacej paradigmy v 21. storočí sa už nezameriava na poznanie a porozumenie materiálu a systémov implementovaných v učebných osnovách. Viac ako to je v súčasnosti potrebné študijné osnovy pre charakterové vzdelávanie, najmä zvýšením podielu praxe kritického myslenia na budovaní inteligencie študentov.

Dá sa potom naučiť kritickému mysleniu? Samozrejme, že môžete a môžete to vylepšiť zo skúsenosti. Kritické myslenie je koncept, ktorý reaguje na myšlienku alebo vetu, ktorú prijímame. Odpoveď zahŕňa schopnosť systematicky hodnotiť.

Okrem toho sa kritické myslenie nazýva aj chronologické myslenie, ktoré je definované ako kognitívna činnosť súvisiaca s používaním rozumu. Na rozdiel od iných spôsobov myslenia, naučiť sa kriticky myslieť pri štúdiu histórie znamená využívať mentálne procesy, ktoré zahŕňajú 4 dôležité veci, a to venovať pozornosť, kategorizovať, vyberať, posudzovať alebo rozhodovať.

Keď myslíte kriticky, potom budete myslieť na najlepšie riešenie problému organizovane. Pokiaľ ide o kritické myslenie, je potrebné zdôrazniť niektoré činnosti, najmä dôkladnú pozornosť venovanú detailom, identifikáciu trendov a vzorcov, ako je mapovanie informácií, identifikácia podobností a nerovností, opakovanie pozorovaní, aby sa zabezpečilo, že sa nič neprehliadne.

(Prečítajte si tiež: Pochopenie koncepcie myslenia kauzality)

Okrem toho sa musíme pozrieť na informácie získané z rôznych hľadísk, objektívne zvoliť preferované riešenia a zvážiť dlhodobý dopad a dôsledky zvolených riešení.

Inteligentná ľudská bytosť je osoba, ktorá je schopná brať si ponaučenia od iných ľudí, nielen z vlastnej skúsenosti. Z tohto dôvodu si vyžaduje schopnosť analyzovať, čo nie je v poriadku a je potrebné ho napraviť, ako aj to, čo je správne a je potrebné ho v budúcnosti neustále rozvíjať.

Pri štúdiu histórie môže tento kritický spôsob myslenia čerpať zo skúseností slávnych a vplyvných ľudí svojej doby, ako sú svetoví vynálezcovia ako Archimedes, Platón, Newton, Watts, Ford, Benz, Einsten, ale aj ďalší národní vynálezcovia a z biografií. veľa historických postáv. V dejepisnom vzdelávaní teda nebudú chýbať vzdelávacie materiály na rozvoj ľudí, ktorí myslia kriticky a inteligentne.