Definícia a typy ilustrácií

Kedykoľvek čítame knihy, časopisy, romány, noviny alebo iné príbehy, často nájdeme obrázky alebo fotografie, ktoré príbeh doplnia. Obrázok alebo fotografia sa nazýva ilustračný obrázok. Ale viete, čo je ilustrácia? A aké sú typy?

Ilustrácia alebo ilustrácia pochádzajú z latinčiny, čo znamená vysvetliť alebo vysvetliť. Existujú dokonca aj názory, ktoré hovoria, že ilustrácia pochádza zo slova ilúzia, čo znamená imaginárny obraz, ktorý sa aplikuje a pripomína iba dekoráciu. Doslova ilustrácia je teda obraz, ktorého cieľom je objasniť myšlienku príbehu alebo príbehu.

Tieto ilustrácie sú súčasťou dvojrozmerných umeleckých diel, ktorých cieľom je príbeh, príbeh alebo príbeh vylepšiť, objasniť, skrášliť, zdôrazniť a obohatiť. Okrem toho môžu ilustrácie fungovať aj ako médium, ktoré oživí príbeh.

Ilustrované obrazové objekty môžu byť vo forme obrazov ľudí, zvierat, rastlín a iných predmetov. O ilustračnom obrázku sa dá povedať, že je dobrý a úspešný, ak ilustračný obrázok pomôže čitateľom predstaviť si rozprávaný príbeh.

Typy ilustrovaných obrázkov

Typy ilustrácií odkazujúcich na formu zahŕňajú komiksy, karikatúry, karikatúry, ilustrácie literárnych diel vo forme poézie alebo poézie a vinety. Tu je vysvetlenie:

1. Komiks

„Komiks“ pochádza zo slova komiks, čo znamená vtipný alebo vtipný. Komiksy všeobecne používajú reťazové obrázky, ktoré sú usporiadané tak, aby tvorili dejovú líniu. Komiksová forma môže mať formu knihy alebo krátkeho listu s výkresom.

(Prečítajte si tiež: Čo je to trojrozmerné výtvarné umenie?)

2. Karikatúra

Karikatúra je obrázok, ktorý vyzerá ako karikatúra, ale nie je taký dobrý ako karikatúra, pretože sa zvyčajne používa na zosmiešňovanie alebo urážanie postavy. Obrazové objekty karikatúry môžu byť prevzaté z postáv ľudí a zvierat.

3. Kreslené

Karikatúry sú pohyblivé obrazy vyrobené z papiera, ktoré sa zvyčajne zobrazujú v televízii vo forme filmov alebo krátkych filmov. V samotnom svete má niekoľko kreslených postavičiek, ako sú Gareng, Petruk, Bagong atď.

4. Ilustrácie literárnych diel

Literárne diela vo forme poviedok, poézie, poézie sa budú javiť pre ľudí, ktorí si ich čítajú, atraktívnejšie, keď ich doplnia ilustrácie. Funkcia ilustračného obrázka je zameraná na poskytnutie zosilnenia a spevnenia obsahu alebo rozprávania materiálu.

5. Vineta

Ako výplň príbehu alebo príbehu je možné vložiť ilustrované obrázky v podobe vinetiek. Vigneta je obrázok zložený z niekoľkých riadkov, ktoré niečo tvoria, a funguje ako výplň prázdneho miesta na naratívnom papieri.

V súčasnosti ilustrácia rastie s využitím mnohých podporných softvérov, ako sú Adobe Illustrator, Photoshop, CorelDraw a CAD. Veľkú hodnotu však majú tradičné ručne kreslené ilustrácie.

Vo svete sa história ilustračnej tradície môže vzťahovať na jaskynné maľby v Maros Regency, provincii Južné Sulawesi a na ostrove Papua. Na ilustrácii sú stopy staré takmer 5 000 rokov a zobrazuje hromadu terakotovo červených prstov. Okrem jaskynných malieb je wayang beber v tradičnej jávskej a balijskej zábave vnímaný ako ilustrácia predstavujúca dej príbehu Mahabarata, tradície, ktorá sa zhruba zhodovala so založením kráľovstva Sriwijaya, ktoré prijalo hinduizmus na južnom ostrove Sumatra.