Aplikácia kvadratických funkcií v každodennom živote

Nie každý má rád matematiku. Dôvod je jednoduchý, nie je ľahký. Stále je lepšie, keď to, čo sa naučíte, je také jednoduché ako doplnenie a rozdelenie, ako keď ste boli na základnej alebo základnej škole. Na strednej škole, povedzme, existujú rôzne zložité a dôkladné aritmetické výrazy a operácie. Vychádzajúc z logaritmov, algebry, matíc, kvadratických funkcií a ďalších. Zdá sa, že práca iba na jednom probléme nám vek o dva roky skomplikovala, napríklad ak sa nás spýta na aplikáciu kvadratickej funkcie.

Možno mnohých z nás zaujímalo, prečo študujeme matematiku? Nemýľte sa, ukazuje sa, že matematika je v našom každodennom živote široko používaná, viete. Matematika je pravdepodobne spôsob, ako ľudia chápu pravidlá, ktoré platia vo vesmíre. Rovnako aj s kvadratickou funkciou, ktorá nám môže uľahčiť riešenie problémov.

V príkladovej úlohe nižšie môžeme zvážiť príklad aplikácie kvadratickej funkcie.

Príklad problémov:

Súčet štvorcov dvoch po sebe idúcich párnych čísel je 580. Čo sú to po sebe nasledujúce párne čísla?

Aby sme na to mohli odpovedať, môžeme predpokladať, že prvé číslo je a druhé je + 2. Je známe, že a2 + (a + 2) 2 = 580. Zjednodušením formy rovnice a faktorizáciou kvadratickej rovnice dostaneme:

a2 + (a + 2) 2 = 580

a2 + a2 + 4a + 4 = 580

2a2 + 4a - 576 = 0

a2 + 2a - 288 = 0

(a - 16) (a - 18) = 0

Na základe konečnej podoby kvadratickej rovnice môžeme dospieť k záveru, že spomínané párne čísla sú 16 a 18.

Aké je však uplatnenie kvadratickej funkcie v každodennom živote? Ukazuje sa, že sa často stretávame s krivkami z kvadratických funkcií. Kvadratická funkčná krivka je veľmi populárna kvôli svojmu symetrickému tvaru a podobnému parabole. Architektúra, ktorá má zakrivený symetrický tvar, napríklad mostný stĺp, je tiež postavená na základe vzorca kvadratickej funkcie.

Kvadratickú funkciu je možné použiť aj na riešenie problémov týkajúcich sa projektilov, pretože krivka tiež pripomína trajektóriu padajúceho objektu. Pomocou rovnice kvadratickej funkcie môžeme vypočítať najvyšší vrchol vrhaného objektu alebo rýchlosť gule na trajektórii paraboly.

Teraz je to iba aplikácia kvadratických funkcií. Určite existuje veľa ďalších matematických vzorcov, ktoré nájdeme v každodennom živote. Pre tých z vás, ktorí stále tvrdia, že v budúcnosti nebudeme nevyhnutne používať tieto vzorce, to neznamená, že môžete podceňovať matematiku. Možno je pravda, že vo vašej neskoršej práci od vás nebude vyžadovať, aby ste robili problémy s trigonometrickými funkciami. Štúdium matematiky v škole ale pomáha trénovať váš mozog pri riešení logických problémov s číslami.

Štúdium je preto únavné, nehovoriac o matematike, ktorá roztopí váš mozog, ale dúfam, že ste štúdiom stále nadšení, pretože nič nie je márne.