Definícia, príčiny a dopady znečistenia vody

Znečistenie vody je hlavným globálnym problémom, ktorý si vyžaduje hodnotenie a revíziu politík v oblasti vodných zdrojov na všetkých úrovniach (od medzinárodnej úrovne po súkromné ​​vodné zdroje a studne). Hovorí sa, že znečistenie vody je hlavnou príčinou úmrtí a chorôb na svete. Minimálne je každý deň zaznamenaných viac ako 14 000 úmrtí spôsobených znečistením vody.

Samotná voda, ako je známe, je jedným zo zdrojov, ktorý je hlavnou potrebou všetkého živého, vrátane ľudí. Ľudské telo je zložené z 80 percent tekutín, čo dokazuje, že nedostatok vody môže poškodiť zdravie.

Bunky v tele sú schopné fungovať iba v tekutinách. Látky potrebné pre telo sa transportujú vo forme roztoku. Nielen ľudia, zvieratá a rastliny závisia tiež od dostupnosti vody.

(Prečítajte si tiež: Definícia, príčiny a účinky znečistenia pôdy)

Samotnému povrchu Zeme dominuje voda, čo je asi 71 percent. Väčšina z nich je slaná voda nachádzajúca sa v oceánoch a oceánoch. Iba 3 percentá čerstvej vody môžu ľudia skonzumovať a je k dispozícii v riekach, jazerách, prameňoch a ľadovcoch.

Dostupnosť vody ovplyvňuje aj konkrétne biotopy, pretože môže určovať počet jedincov tohto druhu a biodiverzitu v tejto oblasti. Okrem toho sú vodné podmienky určené aj vlastnosťami pôdy a teplotou.

Vzhľadom na význam vody pre živé veci a životné prostredie sa samozrejme začíname obávať znečistenia vody spôsobeného nezodpovednými ľudskými činnosťami. V tomto článku sa budeme zaoberať príčinami a dôsledkami znečistenia vody a prevencie.

Definícia a príčiny znečistenia vody

Znečistenie vody je stav, keď sú vodné útvary kontaminované látkami, ktoré môžu znižovať kvalitu vody. Tieto látky môžu byť vo forme odpadu, odpadu alebo toxických materiálov, ako sú hnojivá a pesticídy. K znečisťovaniu vody dochádza v dôsledku zlého odpadu a nakladania s ním, takže sa zbytočné látky vypúšťajú do vodných útvarov, ako sú rieky a moria.

Okrem látok, ktoré môžu kontaminovať vodu, spôsobujú aj prírodné javy, ako sú sopky, výbuchy rias, ničenie rýb, búrky a zemetrasenia, zásadné zmeny v kvalite vody a v ekologickom stave vody.

Vplyv znečistenia vody

Ak existujú vodné látky kontaminujúce nežiaduce látky, môže to mať vplyv na život vo vode, pretože zvieratá a rastliny nie sú schopné žiť nepretržitým prijímaním látok, ktoré sú pre ne škodlivé. Zlá kvalita vody môže tiež znížiť množstvo kyslíka a živín, ktoré podporujú život vodných živočíchov a rastlín.

Zmena teploty vody môže predstavovať aj hrozbu, pretože existujú vodné živočíchy a rastliny, ktoré sú citlivé na zmeny teploty vody.

Medzitým môžu mať ľudia ďalšie dopady znečistenia vody vo forme záplav, erózie, nedostatku vodných zdrojov, zosuvov pôdy a strát pre rybárov, poľnohospodárov pestujúcich zeleninu a ľudí žijúcich v blízkosti pobrežia riek.

Prevencia

Jedným zo spôsobov, ako zabrániť vyčerpaniu vody, je recyklovať netoxické odpadové vody na rôzne účely, napríklad na čistenie a poľnohospodárske zavlažovanie. Môžeme tiež obmedziť použitie čerstvej vody a zachytávať dažďovú vodu. Ak dôjde k netesnosti vo vodovodnom potrubí, okamžite to opravte, aby ste nestratili čerstvú vodu.