Poznajte vlastnosti nechtových rastlín (Pteridophyta)

Rastliny alebo kráľovstvo Plantae sa delia na dve skupiny, a to na rastliny so spórami a semenné rastliny. Rastliny so spórami sa potom rozdelia na mechorasty alebo machy a pteridofyty alebo paprade. Medzitým sa semená rastlín skladajú z gymnospermov alebo otvorených semien rastlín a angiospermov alebo uzavretých semien rastlín.

Tentokrát si rozoberieme papradie alebo Pteridophyta. Pteridofyty sú tiež známe ako cievnaté rastliny alebo bezsemenné cievnaté rastliny. Na rozdiel od machu majú papradie už nádoby, konkrétne xylém a floém. Túto rastlinu nájdete aj na chladných a vlhkých miestach. Aj keď niektorí môžu žiť aj v piesočnatej pôde.

Aké sú teda vlastnosti papradí? Čím sa líši od iných skupín rastlín?

Rozmnožovanie 

Ako spóry sa paprade rozmnožujú produkciou spór. Tieto spóry sa môžu šíriť a rásť ako papradie. Tento životný cyklus rastlín ukazuje striedanie generácií medzi gametofytom a sporofytom.

(Prečítajte si tiež: Typy nechtových rastlín)

Na základe typu produkovaných spór možno Pteridophyta klasifikovať na homospóry a heterospóry. Pteridophyta homospora produkuje podobné spóry, príkladom je rastlina Equisetum . Medzitým môže Pteridophyta heterospora produkovať dva typy spór, a to makrospóry a mikrospóry, ako sa to stalo u Selaginella .

Fyzicka charakteristika

Pteridophyta môžeme rozpoznať podľa ich fyzikálnych vlastností, aj keď sa líšia veľkosťou. Niektoré pteridofyty dosahujú iba pár centimetrov výšky, niektoré však dorastajú až do 6 metrov. Tvar sa tiež líši, niektoré sú rozvetvené, iné nie. Mladé listy na Pteridophyta sa vlnia a neprodukujú kvety. Korene tejto rastliny sú vláknité a sú pokryté kalichou alebo koreňovou krytinou. Spravidla dokonca preniknúť do zeme a skál.

Listy Pteridophyta pozostávajú zo starých typov, konkrétne z listov tropofylu a sporofylu. Listy tropofylu sú užitočné pri fotosyntéze, zatiaľ čo listy sporofylu sa používajú na tvorbu spór. Pretože je to spórová rastlina, Pteridophyta nemá semená.

Výhody Pteridophyta 

Pteridophyta majú svoju vlastnú úlohu a výhody pre ekosystém. Napríklad pre abiotické prostredie pôsobí Pteridophyta ako pôdne spojivo a bariéra pre ťažké kovy, ako je arzén. Ako liečivo sa môže použiť niekoľko druhov Pteridophyta, napríklad Rhizoma a Petiole dryopteris . Sú tiež výrobcami v potravinovom reťazci, napríklad Ascocarps a Marsilea, ktoré sú bohaté na cukry.

Pre človeka môžu byť Pteridophyta alebo paprade tiež použité ako okrasné rastliny, napríklad suplir, papraď z jelenieho rohu ( Platycerium bifurcatum ) a Lycopodium cernuum . Existujú aj druhy Pteridophyta, ktoré sa dajú konzumovať ako zelenina, napríklad ďatelina ( Marsilea crenata ).