Jednoduché spôsoby, ako nájsť spúšťacie hodnoty

Ako odvetvie matematiky je trigonometria nepochybne jednou z najťažšie naučiteľných metód. Nielen preto, že existuje veľa vecí, ako sú trigonometrické funkcie, trigonometrické identity alebo trigonometrické porovnania, ktoré sa tu musíme naučiť, nie je o nič menej bolestivý aj počet vzorcov, ktoré sú s nimi spojené. Nie je to prehnané, ak potom nie je málo študentov menej alebo sa im táto hodina dokonca nepáči.

Ale hej, nemilovať to neznamená, že z toho môžeš utiecť, však? V zásade je možné zvládnuť všetky predmety, podľa zámeru. V prípade trigonometrie je jednou z vecí, ktoré treba pochopiť, trigonometrický pomer špeciálnych uhlov. Pochopte, že uhly sú zvláštne, pretože hodnoty trigonometrického pomeru majú určitý vzor, ​​ktorý je ľahko pochopiteľný.

Pred diskusiou o hodnote porovnania trogonomiky zvláštnych uhlov by bolo pekné, keby sme najskôr prediskutovali znamienko trigonometrickej porovnávacej hodnoty na základe kvadrantu. Metóda je jednoduchá, nezabudnite na „ASTC“, čo znamená ALL, Sinus, Tangen a Cosine.

(Prečítajte si tiež: Kompletná trigonometrická tabuľka od 0 do 360 °)

V kvadrante I sú hodnoty všetkých (všetkých) uhlov kladné; v kvadrante II je hodnota pre hriech kladná (iná ako sínusová je záporná); v kvadrante III je hodnota opálenia kladná (iná ako záporná hodnota dotyčnice); zatiaľ čo v kvadrante IV je hodnota cos kladná (iná ako kosínus je záporná).

V nasledujúcej tabuľke si všimnite, že sínusová hodnota začína od 0 do 1 a vracia sa k 0. Medzitým kosínus začína od 1 do 0 a vracia sa k 1 atď.

Na určenie pozitívneho alebo negatívneho výsledku stačí použiť skôr vysvetlený kvadrantový koncept.

trigonometrická tabuľka privilegovaných uhlov

tabuľka trigonometrických uhlov 210 až 360 stupňov

Vyššie je uvedená tabuľka trigonometrických porovnávacích hodnôt so špeciálnym uhlom. Vzhľadom na to, že počet nie je malý, je potrebné si uhly od 0ᴼ do 90ᴼ zapamätať, aby ste to uľahčili. Zvyšok sa môže riadiť existujúcim vzorom.

Pre sínus: 0> ½> ½√2> ½√3> 1> ½√3> ½√2> ½> 0

Pre kosínus: 1> ½√3> ½√2> ½> 0> -½> -½√2> -½√3> -

Pre tangensu: 0> ⅓√3> 1 √3> -> -√3> -1> -⅓√3> 0

Predpokladajme napríklad, že sme si zapamätali uhly 0ᴼ až 90ᴼ, čo potom robiť, ak sa zobrazí požiadavka na hodnoty hriechu 120ᴼ a cos 135ᴼ?

Pozrime sa na vyššie uvedenú tabuľku. Predpokladajme, že ide o postupnosť so vzorom, ktorá začína na 0, potom pridá 30, pridá 15 a znova pridá 30 do uhla 90ᴼ. Vzor sa opakuje do 360 stupňového uhla.

Teraz, keď sa od nás vyžaduje, aby sme našli hodnoty pre hriech 120ᴼ a cos 135ᴼ, prvá vec, ktorú si musíme uvedomiť, je, že tieto dva uhly susedia.

rohový stôl

Ak ste si zapamätali existujúce vzorce trigonometrických hodnôt, je ľahké vedieť, že sínus 120ᴼ je ½√3 a kosínus 135ᴼ je -½√2.