Prezentovanie odpovedí na obsah beletristických a non-fiction kníh

V písomnej práci, ktorá sa vleje do knihy, ju samozrejme budú sprevádzať rôzne komentáre k obsahu predloženému určitými ľuďmi pred jeho oficiálnym vydaním. Nazýva sa to recenzia, kde sa logicky uvádzajú komentáre, odpovede alebo hodnotenia k obsahu diela alebo knihy.

Odpovede na obsah knihy alebo písomnej práce je možné dosiahnuť sledovaním výhod a nevýhod beletristických aj non-fiction kníh. Okrem toho môže sprostredkovať aj ďalšie informácie získané z článkov alebo kníh.

Komentovanie obsahu knihy beletrie

Odozva na obsah knihy beletrie sa vykonáva komentovaním prvkov knihy beletrie. Medzi prvky beletristických kníh, ktoré je možné komentovať, patrí obálka knihy, podrobnosti o podsekciách knihy, postavy a charakterizácie, téma príbehu, použitý jazyk, predstavenie dejovej línie a hodnoty obsiahnuté v príbehu.

Pri uvádzaní odpovedí na obsah beletristickej knihy je možné položiť niekoľko otázok týkajúcich sa prvkov knihy a odpovede na tieto otázky je možné zabudovať do komentárov k obsahu knihy. Príklady otázok, ako napríklad:

(Prečítajte si tiež: Pochopenie prvkov textového jazyka s kritickou odpoveďou)

 • Ako sa vyvíjali názvy a témy? Existuje v spracovaní názvov a tém nejaká jedinečnosť?
 • Ako režisér vytvoril prostredie pre príbeh?
 • Ako autor rozvíja charakterové a charakterové vlastnosti?
 • Aký je výber slov použitých autorom?
 • Sú vety použité autorom jedinečné a silné pri vytváraní príbehu?

Komentovanie obsahu knižnej literatúry faktu

Odpovede na obsah knižnej literatúry faktu sa uskutočňujú komentovaním prvkov knižnej literatúry faktu, ako sú obálky kníh, podrobnosti o podkapitolách kníh, názvy podkapitol, obsah kníh, spôsob, akým autori prezentujú príbehy, použitý jazyk a systematika písania.

Podobne ako pri komentároch v beletristických knihách sa komentovanie obsahu populárno-umeleckých kníh robí aj položením niekoľkých otázok o prvkoch knihy, napríklad:

 • Aký je názov a téma knihy?
 • Ktorým oblastiam vedomostí sa kniha venuje?
 • Aké osnovy kniha prináša? Čo je obsahom každej kapitoly?
 • Je kniha podporená obrázkami alebo fotografiami, ilustráciami, tabuľkami a grafikou? A je podpora dostatočná na to, aby čitateľovi lepšie porozumel obsahu textu?
 • Dá sa ľahko sledovať systematika písania?
 • Je použitý jazyk ľahko zrozumiteľný?