Ako zostaviť zhrnutie literatúry faktu?

Pred prečítaním knihy niekedy potrebujeme malý popis alebo informácie o knihe, bez ohľadu na to, či nás téma alebo jej rozprávanie zaujímajú alebo nie. Tieto informácie môžu mať formu súhrnu, súhrnu alebo súhrnu. Aký je však rozdiel medzi týmito tromi? A čo sa týka prehľadu, ako si ho usporiadate?

Zhrnutie, zhrnutie a zhrnutie sú v zásade zamerané na zvýšenie čitateľského záujmu o knihu. Súhrn je usporiadaný v dôležitých bodoch, nie v poradí a v jazyku požadovanom autorom. Synopsy sú vedecké eseje, ktoré sa zvyčajne publikujú spolu s pôvodnou esejou. Na záver je zhrnutie krátkym predstavením eseje s ohľadom na jej pôvodnú podobu.

V tomto článku sa dozvieme, ako zostaviť prehľad knihy literatúry faktu.

Prehľad funkcií

Predtým, ako začneme zostavovať prehľad, pomôže nám to poznať vlastnosti, ktoré odlišujú prehľad od prehľadu alebo súhrnu. Prehľad je nový príspevok, ktorý obsahuje niektoré textové nápady. Súhrnný text neobsahuje názor autora na dielo, takže obsahuje iba hlavné body knihy. Prehľad tiež nezávisí od konkrétneho štýlu písania alebo používania slov.

Kroky na vytvorenie prehľadu

Pri písaní prehľadu by ste mali podniknúť niekoľko krokov. Najskôr si prečítajte pôvodné dielo a zistite, o čom je dielo. Odtiaľ môžeme získať obsah knihy a správu, ktorá sa má odovzdať.

(Prečítajte si tiež: Recenzie kníh, čo a ako si ich vyrobiť?)

Druhou je napísať hlavné myšlienky. V diele, najmä v knihe, je často niekoľko hlavných myšlienok. Aby sme nezabudli, lepšie si napíšeme hlavné myšlienky, ktoré nájdeme.

Treťou je usporiadanie rámca pre písanie na základe hlavných myšlienok, ktoré sme našli. Až potom môžeme napísať prehľad. Pri písaní zhrnutí je niekedy potrebné prejsť si pôvodnú prácu, aby ste sa ubezpečili, že zhrnutie, ktoré sme napísali, sa zhoduje s prácou.

Na záver musíme preskúmať súhrn, ktorý sme napísali, aby sme opravili chyby pri písaní aj štruktúru vety, aby im čitateľ ľahko porozumel.

Prehľad písania techniky

Pri zostavovaní prehľadu existuje niekoľko spôsobov, ako si môžeme nájsť čas na prečítanie diela, ktoré nám uľahčí písanie. Keď nájdeme vetu, ktorá je hlavnou myšlienkou, môžeme ju zvýrazniť podčiarknutím. Dôležité vyhlásenia alebo kľúčové slová môžeme označiť aj hviezdičkami alebo zvýrazňovačmi. Pri čítaní knihy nezabudnite označiť stránku, aby pre nás nebolo ťažké ju neskôr nájsť.

Súhrnné texty sú zvyčajne stručné a obsahujú hlavné myšlienky diela. Pretože do nich nezahŕňame názory, je zhrnutie výstižné a uvádza taký obsah práce, aký je. Preto v prehľade necháme čitateľa, aby sám posúdil dielo, a to predstavením hlavných bodov knihy.