Hudobné prvky v speve, čo tam je?

Hudba sa stala neoddeliteľnou súčasťou ľudského života. Samotná jej prítomnosť nie je iba médiom vyjadrenia, kde prostredníctvom hudby môžu ľudia vyjadrovať všetky formy pocitov, ale má aj mnoho ďalších výhod v duchovných, vzdelávacích alebo zábavných záležitostiach. To sa samozrejme nedá oddeliť od prvkov samotnej hudby.

Hudobné prvky je možné rozdeliť na hlavné a podporné prvky. Medzi hlavné prvky hudby patrí zvuk, tón, rytmus, melódia, čas, harmónia a textúra. Medzi podporné prvky hudby patrí tempo, dynamika a zafarbenie. Aký je význam každého z nich.

Zvuk

Zvuk možno interpretovať ako zvukový prvok, ktorý je možné v hudobnej činnosti posilniť do harmonickej jednoty.

Tón

Tento jeden hudobný prvok súvisí s vysokými a nízkymi zvukmi v hudbe. Poznámky sú usporiadané do usporiadania, ktoré sa nazýva stupnica alebo hlaveň. Jávčania poznajú tóny slendro pelogu, sundančania poznajú tóny degungov, madenda slendro a pelog. Balijčania poznajú tóny Slendro a Pelog. Zatiaľ čo ľudia v Minangkabau poznajú výrazný tón hudby Minang, ktorý je podobný diatonickému tónu.

Rytmus (rytmus)

Rytmus je striedanie dlhých, krátkych, vysokých, nízkych a mäkkých nôt v hudobnej kompozícii. Rytmus je možné definovať tak, ako je to vidieť v rytme hudby, rytmus je určený opakovaním zvuku, dĺžkou piesne a zmenou slova v piesni.

Melódia

Melody je séria nôt, ktoré vytvárajú jednotu rytmu. Melódia môže mať formu piesne z vety, môže to byť aj fragment vety z piesne. Každá regionálna hudba má inú melódiu podľa použitých postáv a melódií.

(Prečítajte si tiež: Pochopenie funkcie hudby v živote)

Dobrá melódia má intervaly výšky tónu, ktoré môžu dosiahnuť registre každého hudobného nástroja a ľudského hlasu. To znamená, že v melódii nie je žiadna nota, ktorá je príliš nízka alebo príliš vysoká.

Birama

Čas je pravidelný, opakujúci sa rytmus v rovnakom tempe. Časopis sa zvyčajne píše v zlomkoch, napríklad 2/4, 3/4, 4/4, 2/2 a 6/8. Číslo nad „/“ (čitateľ) označuje počet úderov, zatiaľ čo číslo nad „/“ (menovateľ) označuje hodnotu noty v jednom rytme.

Harmónia

Harmónia je séria melódií s určitou mierou, ktoré tvoria kompozíciu, ktorá je krásna a príjemná na počúvanie. Harmónia sa skladá z niekoľkých akordov, ktoré sú usporiadané v harmónii a hrajú ako hudobný sprievod.

Textúra

Textúra je melódia v hudobnom diele, ktorá je rozdelená do niekoľkých zvukov. Príklady textúr možno nájsť vo vokálnych pároch (pozostávajúcich zo soprán, alt, tenor a bas) a orchestrálnej hudbe (pozostávajúcej z kombinácie rôznych hudobných nástrojov). Kmene každého zvuku tvoria kompaktnú a sladkú hudobnú kompozíciu. Textúra teda obsahuje rytmus, melódiu, harmóniu a dynamiku.

Dynamika

Dynamika je jemná hlasitosť tónu, keď sa spieva. Dynamika je najsilnejšou zložkou hudby, ktorá vyjadruje pocity obsiahnuté v hudobnej skladbe. V dynamike bude cítiť smutné, veselé, agresívne a ploché nuansy v piesni.

Timbre

Posledným hudobným prvkom je Timbre. Jedná sa o kvalitu alebo farbu zvuku, ktorá je ovplyvnená zdrojom zvuku a tým, ako vibruje. Olovo vyrobené dychovým nástrojom sa bude určite líšiť od olova vyrobeného strunovým nástrojom. Aj keď sa obe hrajú na rovnakú nôtu. V ľudskom hlase je zafarbenie ovplyvnené hrúbkou hlasiviek.