Dozvieme sa viac o induktívnych odsekoch

Odsek je súborom viet, ktoré majú zvyčajne jednu hlavnú myšlienku a ako ju napísať trochu odsadene. Odseky možno rozlíšiť na základe umiestnenia hlavnej myšlienky. Niektoré začínajú a niektoré končia. Pri tejto príležitosti si rozoberieme odseky, ktorých hlavná myšlienka alebo nápad sa nachádzajú na konci vety, konkrétne induktívne odseky.

Definícia indukčného odseku

Induktívny odsek je odsek, ktorý sa začína konkrétnymi vetami a končí sa všeobecnou vetou alebo hlavnou myšlienkou. Konkrétne vety budú obsahovať fakty, príklady alebo dôkazy, ktoré môžu podporiť hlavnú myšlienku na konci odseku.

Charakteristiky indukčného odseku

Aby ste mohli lepšie rozpoznať indukčné odseky, existuje niekoľko charakteristík, ktorým môžete pri prezeraní odseku venovať zvýšenú pozornosť. Vlastnosti indukčného odseku sú:

  • Začnite osobitnou vetou, ktorá vysvetlí hlavnú myšlienku.
  • Vety sú usporiadané od konkrétnych po všeobecné (špeciálne - špeciálne - špeciálne - všeobecné)
  • Hlavná veta je záver
  • Hlavná veta sa nachádza na konci odseku

Venovaním pozornosti týmto vlastnostiam môžete rýchlo rozpoznať indukčný odsek.

Druhy induktívnych odsekov

Mali by ste vedieť, že existujú 3 typy indukčných odsekov, a to:

Zovšeobecnenie

Je vzorom vývoja odseku odsek, ktorý vychádza z množstva zvláštnych skutočností, ktoré majú podobnosť s určitým záverom. Záveru zovšeobecnení bude predchádzať zovšeobecnené zdôvodnenie. Na vytvorenie odseku možno použiť aj všeobecné úvahy. 

Trik spočíva v tom, že autor môže najskôr pripraviť niekoľko zvláštnych udalostí vo forme vety, potom sa na konci odseku končí veta, ktorá obsahuje zovšeobecnenie zvláštnych udalostí, ktoré boli spomenuté na začiatku odseku. Táto posledná veta zvyčajne obsahuje hlavnú myšlienku odseku.

Analógia

Vzor usporiadania odseku vo forme porovnania dvoch vecí, ktoré majú rovnakú povahu. Analogicky k vývoju odsekov si môžete myslieť, že dve veci, ktoré majú rovnakú povahu, môžu mať na druhej strane spoločné.

Príčinné vzťahy

Príčinný vzťah je vzor kompilácie odsekov využívajúci fakty so vzorom vzťahov príčin a následkov. Odsek môžete začať vysvetlením rôznych príčin niečoho, ktoré sa skončia hlavnou myšlienkou o účinku niečoho.

Príklad induktívneho odseku

Príklad 1:

Futbalový športovec je schopný behať z jedného konca ihriska na druhý po dobu 90 minút, ak je fyzicky v poriadku. Kľúčom k tomu môže byť vyvážená časť cvičenia s odpočinkom a výživné jedlo.

To isté platí pre ľudí, ktorí majú denné aktivity od rána do večera. Vhodná fyzická kondícia, dostatočný odpočinok a zdravé jedlo vás udržia fyzicky pripraveného na deň. Starajte sa preto o svoje fyzické telá odpočinkom a tiež výživnými potravinami.

Príklad 2:

Štúdium neskoro večer a dokonca aj nespanie nie je zdraviu prospešné a nemôže vám zaručiť, či tieto lekcie zvládnete. Najmä ak to urobíte, keď budete mať nasledujúci deň skúšku, stane sa ospalosť, ktorá môže narušiť vašu koncentráciu. Preto sa musíte pripraviť a začať študovať dlho predtým, než nastane čas na skúšku.

Toto je vysvetlenie induktívneho odseku, ktorý má hlavnú myšlienku na konci odseku spolu s príkladmi. Je niečo, čo vo vás vyvoláva zmätok? Ak existuje, môžete to napísať do stĺpca komentárov. A nezabudnite sa o tieto poznatky podeliť s davom!