Katedra interiérového dizajnu? Stačí sa niečo naučiť?

Pokiaľ ide o mojich priateľov, ktorí momentálne študujú v 12. ročníku, budú určite zmätení, pokiaľ ide o výber toho, kde študovať a na akom odbore. Možno sú takí, ktorí už majú možnosti, napríklad chcú študovať na UGM odbor medicína alebo strojárstvo na ITS. Okrem toho sa môžu nájsť aj tí, ktorí sa zaujímajú o oddelenie, o ktorom zriedka počujeme ako o obľúbenej voľbe, a to oddelenie interiérového dizajnu. Páni, čo si myslíte o štúdiu na tomto odbore? Pre tých z vás, ktorí sa zaujímajú o toto oddelenie alebo ktorí už majú v úmysle sem vstúpiť, prečítajte si ho prosím až do konca, pretože si prediskutujeme, čo sa bude študovať v odbore interiérový dizajn.

Katedra interiérového dizajnu

Interiérový dizajn je veda, ktorá študuje územné plánovanie a tiež priestorové plánovanie v budove. Izba nielenže napĺňa ľudské potreby v oblasti ochrany a prístrešia, ale je tiež schopná ovplyvňovať rôzne aspekty, ako je vyvolávanie nálad alebo popis osobnosti človeka. Preto sú interiéroví dizajnéri schopní urobiť priestorový dizajn, ktorý ovplyvní pohľady ľudí, ktorí sú v miestnosti.

Tento odbor má veľmi blízko k názvu estetika a umenie. To znamená, že musíte byť kreatívni, sebavedomí, prispôsobiví, schopní dobre komunikovať a mať jedinečnú perspektívu. Ale veľa ľudí tiež hovorí, že ak sa chcete zapojiť do interiérového dizajnu, musíte byť dobrý v kreslení. V skutočnosti nemusíte byť dobrí, pretože na tomto oddelení existuje počiatočná fáza, ktorá vás naučí kresliť perspektívu, takže tí, ktorí vedia dobre kresliť, to skutočne nepotrebujú.

Možno sa niektorí z vás pýtajú: „Čo budete študovať na oddelení interiérového dizajnu?“. Pre istotu sa nenaučíme iba kresliť. Existuje mnoho ďalších učebných plánov, ktoré tiež študujeme. Niektoré z nich sú:

  • Pre učebné osnovy umeleckých vedomostí budú prebiehať kurzy estetiky, histórie kreslenia a dizajnu,
  • V učebných osnovách vedomostí o dizajne budeme študovať prvky a princípy vesmíru, ľudské faktory v dizajne, psychológiu vnímania a psychológiu životného prostredia,
  • V učebných osnovách interiérového dizajnu budete študovať programovanie , návrhový proces , prezentáciu a komunikáciu,
  • Nenechajte si ujsť podporné učebné osnovy, ako sú stavebné technológie, materiály, stavebná fyzika, prírodné a zastavané prostredie, sociálne, kultúrne a ekonomické.

„Ak ste promovali, aké sú vyhliadky na zamestnanie?“

Titul S.Ars získate po štúdiu odboru interiérový dizajn. Kariér, ktoré si môžete zvoliť, je veľa, napríklad:

  • Návrhár interiérov
  • Konzultant pre interiérový dizajn
  • Návrhár interiérov motorových vozidiel
  • Návrhár interiérov pre kulisy alebo udalosti
  • Práce vo firmách zaoberajúcich sa výstavbou interiérov
  • Poskytovateľ interiérových výrobkov a oveľa viac.

Ak sa zaujímate o tento odbor, takto bude vyzerať vaša budúca kariéra. Okrem umeleckých vedomostí musíte mať aj manažérske schopnosti a schopnosť komunikovať dobre.

Ale predtým, ako budete môcť pokračovať vo vzdelávaní na vysokej škole, musíte samozrejme byť schopní maturovať na vysokej škole s dobrými známkami. Jedným zo spôsobov, ako získať dobré známky, je štúdium. Môžete študovať zábavu doma. Vyskúšajte zábavnú platformu pre online doučovanie, ktorá má produkt PROBLÉM, poskytuje vám rôzne otázky týkajúce sa skúšok z praxe a tiež funkciu ŽIADANIE, ktorá vám ZADARMO dokáže odpovedať na otázky týkajúce sa otázok alebo školských predmetov. Všetko je v inteligentnej triede.

Class Smart má integrovaný systém pre študentov, učiteľov a rodičov, ktorí sú schopní efektívne podporovať proces výučby a učenia sa. Rodičia môžu priamo sledovať pokrok v učení detí.

Vyskúšajme program Smart Class, pretože tu môžete získať veľa poznatkov a pripraviť sa na to, aby ste mohli vstúpiť do odboru interiérový dizajn v areáli podľa vášho výberu.