Znie to najrýchlejšie cez pevné látky, čo potom s ďalšími látkami?

Už sme si niekedy mysleli, ako sa zvuk alebo zvuk môže dostať k našim ušiam? Zvuk je pozdĺžna vlna, ktorá vzniká v dôsledku vibrácií, ktoré sa šíria tak, že sa môžu dostať k ušiam poslucháča. Zvuk v podstate vyžaduje šírenie média, ako sú pevné látky, kvapaliny alebo plyny. Rýchlosť šírenia závisí aj od média, ktorým prechádza. Zvuk najrýchlejšie prechádza pevnými látkami. Ako to? A čo iné látky?

Pri tejto príležitosti budeme diskutovať o rýchlosti šírenia zvuku.

Čo je to Sound Creepiness?

Fyzický význam je výsledkom kvocientu medzi vzdialenosťou od zdroja zvuku k poslucháčovi a časom, ktorý trvá zvuku, kým sa k poslucháčovi dostane.

Na základe vyššie uvedeného porozumenia sa dvom vedcom, konkrétne Van Beekovi a Mollovi, podarilo sformulovať metódu výpočtu rýchlosti šírenia zvuku.

Sound Creep Fast Formula

Vzorec je nasledovný:

v = s / t

v = rýchlosť (m / s)

s = vzdialenosť (m)

t = čas

Ak však viete, čo je frekvencia (f), vlnová dĺžka (λ) alebo perióda (T), platí vzorec:

v = λ xf alebo v = λ / T

Jedným z faktov, ktoré by ste mali vedieť, je, že rýchlosť šírenia zvuku bude ovplyvnená teplotou. Čím vyššia je teplota vzduchu, tým rýchlejšie sa zvuk šíri. V chladných horských oblastiach sa zvuk šíri pomalšie ako rýchlo v horúcich pobrežných oblastiach.

Predtým sme čítali, že zvuk najrýchlejšie prechádza pevnými látkami. Prečo? Dôvod, prečo zvuk najrýchlejšie prechádza pevnými látkami, je ten, že v pevných látkach sú častice bližšie pri sebe. Zvuk sa tak bude šíriť rýchlejšie. Pri šírení zvuku má veľký vplyv vzdialenosť. V tomto prípade je to vzdialenosť medzi hustotou častice.

Užitočnosť Sound Creepers

Rozširovacia schopnosť zvuku mu dáva široké spektrum užitočných využití pre život v priemysle aj vo výskume. Jednou z výhod je v námornom sektore, kde zvukové vlny šíriace sa kvapalinou, konkrétne morskou vodou, môžu merať jej hĺbku. Toto sa bežne nazýva sonar, je široko používaný na lodiach, od rybárskych lodí až po ponorky, a je veľmi nápomocný v morskej oblasti.

V priemyselnom sektore sa zvukové vlny, ktoré sa môžu šíriť v pevných látkach, používajú na stanovenie chýb, ktoré sa vyskytujú vo výrobných predmetoch. Princíp sa veľmi nelíši od sonaru.

V lekárskej oblasti sa ukazuje, že zvukové vlny majú aj svoje vlastné výhody. Nízkoenergetické ultrazvukové vlny sa použijú na detekciu alebo nájdenie rôznych nebezpečných chorôb v ľudských orgánoch, napríklad v srdci, prsiach, pečeni, mozgu, obličkách a niekoľkých ďalších dôležitých orgánoch v tele. Ultrazvukové pozorovanie sa môže použiť aj pre tehotné ženy, aby sa pomocou ultrazvuku zistil vývoj plodu .

Záver

Schopnosť šíriť sa zo zvuku má celý rad užitočných výhod pre rôzne oblasti. Samotnú rýchlosť šírenia zvuku je možné vypočítať pomocou vzorca vytvoreného Van Beekom a Mollom, pričom sa zohľadní faktor vzdialenosti medzi zdrojom zvuku a poslucháčom, ako aj čas potrebný na cestu zvuku k poslucháčovi.

Máte k tomu nejaké otázky? Svoje otázky si prosím zapíšte do stĺpca komentárov nižšie a nezabudnite sa o tieto poznatky vždy podeliť.