Úloha trhov v spoločnosti

Kto sprevádzal matku alebo jej rodičov pri nakupovaní na trhu? Na trhu môžeme kúpiť rôzne predmety dennej potreby, od zeleniny, mäsa, korenia na varenie, až po vajcia a ovocie. Ukázalo sa však, že trh nie je jediná vec, ktorú si dokážete predstaviť, ktorá je preplnená, často bahnitá a vonia po surovinách. Aká je definícia trhu a aká je úloha trhu v spoločnosti?

Ukázalo sa, že trh má široký význam. Definícia trhu sa vo všeobecnosti delí na dva, a to na tradičné a moderné trhy.

Trh je tradične definovaný ako miesto stretnutia predajcov a kupujúcich pri uskutočňovaní nákupných a predajných transakcií s tovarom alebo službami s cieľom uspokojiť ich potreby. Táto definícia trhu sa potom zmenila, keď online trh ( online obchod)  už nevyžadoval stretnutie predajcov a kupujúcich na jednom konkrétnom mieste.

Trh je moderne definovaný ako skupina systémov (nie sú obmedzené na miesto), ktoré dokážu regulovať záujmy kupujúceho proti záujmom predávajúceho. Tento systém funguje ako regulátor rôznych segmentov, najmä strán týkajúcich sa trhových aktivít, ako sú predávajúci, kupujúci, tovar a vzájomne dohodnuté nariadenia.

Konkrétne možno úlohu trhu v spoločnosti klasifikovať na základe hlavných ekonomických aktérov, konkrétne úlohy trhu pre výrobcov, spotrebiteľov a vládu. No akože čo?

Úloha výrobcov na trhu

Výrobcovia sú strany, ktorých úlohou je pridávať alebo vytvárať hodnotu pre tovary a služby. V tomto prípade má trh rôzne úlohy, napríklad miesto na propagáciu tovaru a služieb.

(Prečítajte si tiež: Spoznajte pojem dopyt, ponuka a trhové ceny)

Okrem toho je trh tiež miestom pre výrobcov na uľahčenie predaja ich výrobkov a miestom na získanie výrobných faktorov potrebných vo výrobnom procese. Najdôležitejšie je, že trh je miestom pre výrobcov, aby mohli obchodovať a získavať zisky pre ďalšiu výrobu.

Úloha trhov pre spotrebiteľov

V ekonomike sú spotrebiteľmi strany, ktoré konajú ako používatelia alebo odpočty za hodnotu použitia tovarov a služieb dostupných v spoločnosti. Trh má pre spotrebiteľov rôzne úlohy, napríklad ako prostriedok na uspokojovanie potrieb. Okrem toho môžu spotrebitelia tiež ponúkať zdroje, ktoré na trhu majú.

Úloha trhov pre vládu

Trh má výhody aj pre vládu. Trh slúži ako dodatok k štátnym príjmom prostredníctvom daní a odvodov. Takto krajina získa ďalšie príjmy prostredníctvom devíz z exportu a importu. Vláda je prostredníctvom trhu tiež schopná kontrolovať ekonomické aktivity a vytvárať z nej miesto na uspokojovanie potrieb národného rozvoja.