Kľúč k odhodlaniu pri klasifikácii živých vecí

Predtým sme diskutovali niekoľko úrovní taxónov pri klasifikácii živých vecí. Tam, kde sa skladá z kráľovstva (kráľovstva), rozdelenia alebo kmeňa, triedy, rádu, rodiny, rodu a druhu. Samozrejme, tieto úrovne taxónov nie sú zoskupené nedbalo, ale odkazujú na podobnosti a rozdiely v charakteristikách týchto živých tvorov. Ako? Pri pohľade na to, čo sa nazýva kľúč determinácie, tiež známy ako dichotomický kľúč. Čo to je?

Kľúčom k určeniu je sprievodca, ktorým je možné určiť rodinu, rád, rod alebo druh zvierat a rastlín. Tento kľúč pozostáva zo série tvrdení pozostávajúcich z dvoch riadkov a obsahujúcich opis charakteristík organizmu, ktoré majú opačné vlastnosti.

Existuje niekoľko vecí, ktoré je potrebné vziať do úvahy, aby sa kľúč určenia stal, vrátane toho, že kľúč musí byť dichotomický (rozporuplný), aby bolo možné jednu časť prijať, zatiaľ čo iné odmietnuť.

(Prečítajte si tiež: Poradie úrovní taxónov v klasifikácii živých vecí)

Ďalšou vecou, ​​ktorú je potrebné poznamenať, sú vlastnosti samotných živých vecí. Uveďte vlastnosti, ktoré sú ľahko pozorovateľné. Popíšte znaky všeobecne, aby im ľudia porozumeli. Používajte čo najkratšie vety. Potom každé dvojveršie očíslovajte. Prvé slová každého tvrdenia v dvojverši musia byť tiež identické.

Kľúč odhodlania sa tiež vytvára postupne, počnúc národom, kmeňom, klanmi alebo typmi atď. Vlastnosti zariadenia sú usporiadané tak, že kľúčový užívateľ krok za krokom vyberie jednu z dvoch alebo viacerých protichodných vlastností. A tak ďalej, až kým sa nakoniec nedosiahne odpoveď v podobe identity požadovanej rastliny.

Nasleduje príklad kľúča k určeniu v rastlinách.

kľúč k odhodlaniu