Pochopenie riadkov v matematike

V každodennom živote veľa predmetov vyzerá ako čiary. Riadky rastlín na plantáži akoby tvorili rovnobežné čiary, rovnako ako stretnutie dvoch železničných tratí vyzerá ako pretínajúce sa čiary. Ale viete, čo je hranica v matematike?

Čiara je súhrn bodov, ktoré sú pravidelné a súvislé a tiahnu sa dvoma smermi. Napríklad model alebo znázornenie čiary je ako niť alebo priame lano, ktoré je možné predĺžiť v oboch opačných smeroch do nekonečna.

Čiara má iba jeden rozmer, ktorým je dĺžka. Na priamke je niekoľko výrazov, medzi ktoré patria: lúče, konkrétne priamka, ktorá vychádza z bodu a druhý koniec je možné predĺžiť v nekonečnom smere, druhý je úsečka alebo úsečka je časťou úsečky ohraničenej dvoma koncovými bodmi, tretia je zvislá čiara, zvislá čiara a štyri vodorovné čiary, a to vodorovná čiara.

Pozícia dvoch riadkov

Poloha dvoch čiar je vzťah medzi dvoma čiarami, ktoré môžu byť rovnobežnými čiarami, pretínajúcimi sa čiarami, krížovými čiarami a prekrývajúcimi sa čiarami.

  • Paralelné čiary

Definícia rovnobežnej čiary je dve alebo viac priamok, ktoré sú v rovnakej rovine a nepretínajú sa navzájom. Paralelné čiary možno označiť symbolom „//“. Existujú okrem iného 3 vlastnosti rovnobežných čiar:

- Ak čiara pretína jednu z dvoch rovnobežných čiar, potom táto čiara pretne aj druhú čiaru

(Prečítajte si tiež: Vyjadrenia a otvorené vety v matematike)

- Ak je priamka rovnobežná s dvoma priamkami, potom sú tieto tri čiary navzájom rovnobežné

- Ak je bod mimo čiary, potom existuje presne jedna čiara rovnobežná s touto čiarou.

  • Pretínajú čiary

Dve priamky sa vraj pretínajú, ak sú tieto dve priamky v rovine a pretínajú sa v jednom bode.

  • Priechodné čiary

Dve čiary sa vraj križujú, ak čiary neleží v jednej rovine a nebudú sa pretínať, ak sú predĺžené.

  • Riadok sa zhoduje

je priamka majúca najmenej dva spoločné body. Čiary, ktoré sa navzájom prekrývajú, ležia v priamke, takže sa bude javiť, že sa navzájom prekrývajú (priamka).

Porovnanie segmentov riadkov

Napríklad v tomto porovnaní čiarových segmentov je čiarový segment rozdelený na niekoľko častí. Ak sa porovnáva úsečka a je známa celková dĺžka, je možné vypočítať dĺžku úsečiek.

Ako príklad môžeme uviesť problém v tom, že bod C sa nachádza na AC: CB = 4: 6. Ak je dĺžka AC = 24 cm, aká je dĺžka CB a dĺžka AB?

Riešenie:

AC: CB = 4: 6

AC / CB = 4/6 - 24 / CB = 4/6

CB = 24 x 6/4 = 6 x 6 = 36 cm

Takže dĺžka CB je 36 cm

Medzitým je výpočet dĺžky AB:

AC: AB = 4:10

AC / AB = 4/10 --- 24 / AB = 4/10

AB = 24 x 10/4 = 6 x 10 = 60 cm

Takže dĺžka AB je 60 cm.