Vzorce objemu kužeľa, ktoré sa môžete naučiť

Kto miluje zmrzlinu? Navyše zmrzlina, ktorá používa šišky. Je naozaj dobrý, je tiež studený a sladký. Zamýšľali ste sa teda niekedy nad tým, koľko objemu zmrzliny by malo byť naplnené do šišky, kým nebude plná? Viete niekto, ako vypočítať objem tejto zmrzliny? Páni, ak nie, je to príležitosť, aby ste sa naučili vzorec pre objem kužeľa a tiež ako ho vypočítať.

Ale predtým, ako sa ponoríme do vzorca pre objem kužeľa a tiež ako ho nájsť, poďme vedieť, čo je to kužeľ. Kužeľ je jedným zo zakrivených bočných priestorov. Má kruhovú základňu a prikrývku, ktorá spája základňu a horný bod.

Kužeľ má tiež 3 dôležité veľkosti, ktoré použijeme na výpočet jeho objemu, a to:

vybudovať kužeľový priestor

1. Kužeľ polomeru

Základňa kužeľa je v tvare kruhu. Polomer alebo polomer kužeľa je vzdialenosť medzi stredom a bodom v základnej kružnici. Priemer kužeľovej základne je segment, ktorý spája dva body na základnej kružnici a cez stredový bod. V kruhu sa priemer kruhu rovná dvojnásobku polomeru kruhu.

2. Výška kužeľa

Je vzdialenosť medzi stredom základne a vrcholom kužeľa. Ak vytvoríme úsečku, ktorá spája stredový bod základne a vrchol, dostaneme úsečku, ktorá je kolmá na základnú rovinu. Dĺžka tohto segmentu je tiež výškou kužeľa.

3. Deka z kužeľa

Deka kužeľa je zakrivená strana, obklopujúca kužeľ. Nachádza sa medzi základňou a horným bodom. V prikrývke kužeľov sú línie maliarov. Maliarska čiara je čiara, ktorá predstavuje krajnú perinu kužeľa. Maliarska čiara, výška kužeľa a polomer kužeľa tvoria pravý trojuholník.

Okrem vyššie uvedených prvkov musíme poznať aj vlastnosti tvaru kužeľa, a to:

  • Kužeľ má jednu stranu.
  • Kužeľ má jeden vrchol.
  • Šišky nemajú rebrá.
  • Šišky majú siete vo forme kruhov a kruhových mriežok.

Teraz poďme do vzorca pre objem kužeľa a tiež ako ho vypočítať.

Vzorec objemu kužeľa

Pri výpočte objemu kužeľa použijeme tento jeden vzorec:

V = 1/3 x π x r2 xt

Informácie:

v = objem kužeľa

t = výška kužeľa

r = polomer základne kužeľa

Použijeme π = 22/7, ak je polomer (r) alebo priemer (d) násobkom 7 alebo deliteľný 7.

Použijeme π = 3,14, ak polomer (r) alebo priemer (d) nie sú násobkom 7 alebo nie sú deliteľné 7.

Pozrime sa na príklad tohto jedného problému, aby sme lepšie pochopili, ako zistiť objem kužeľa.

Otázka:

Kužeľ má polomer základne 10 cm a výšku 20 cm. Aký je objem kužeľa?

Riešenie:

Musíme len zadať čísla do vzorca, napríklad takto:

V = 1/3 x π x r2 xt

V = 1/3 x 3,14 x 10cm2 x 20cm

V = 2 093,33 cm3

Ak máte pocit, že ešte potrebujete ďalšie otázky, aby ste pochopili tento materiál, môžete využiť výhody PROB produktov od Smart Class. V tomto produkte sú rôzne druhy praktických otázok, vďaka ktorým sa naučíte byť stabilnejší pri skúškach. Zahŕňa problémy so šiškami. K dispozícii je tiež funkcia OTÁZKA, ku ktorej je prístup zadarmo a umožňuje odpovedať na otázky týkajúce sa otázok alebo materiálov, ktoré neboli zvládnuté. Na vaše otázky odpovedajú certifikovaní učitelia a mentori okamžite.

Takže to je malá diskusia o objemovom vzorci kužeľa, ktorý by ste mali vedieť. Ak ste stále zmätení, napíšte svoju otázku do stĺpca komentárov.