Zoznámenie sa s optickým vybavením

Jedným zo zmyslov, ktoré majú ľudia, je zrak. Pomocou našich očí dokážeme zachytiť svetlo a jeho odrazy, takže za jasných podmienok vidíme objekty okolo nás. Schopnosť našich očí vidieť je však dosť obmedzená. Napríklad nedokážeme iba voľným okom rozlíšiť jednotlivé časti tela u mravcov. V takom stave potrebujeme optické prístroje.

Optické prístroje sú typom prístroja vybaveného optickými predmetmi, ako sú zrkadlá, šošovky a hranoly. Optické nástroje využívajú princíp odrazu a lomu svetla, aby pomáhali ľuďom pozorovať určité objekty. Medzi príklady optických prístrojov patria fotoaparáty, slučky, mikroskopy, teleskopy a ďalekohľady. V tomto článku sa budeme zaoberať priblížením alebo zväčšením a mikroskopom.

Zväčšovacie sklo

optika

Lup alebo zväčšovacie sklo je konvexná šošovka, ktorá sa používa na videnie objektu, aby vyzeral väčší. Lup sa môže používať dvoma spôsobmi, a to s okom s maximálnym prispôsobením a s okom bez akomodácie.

(Prečítajte si tiež: Svetlo, čo to je a aké má vlastnosti?)

Aby oko vyhovovalo maximálnej akomodácii, musí byť vytvorený obraz v bode blízko oka. Pre normálne oči je bod v blízkosti oka označený S n . Použitý vzorec je nasledovný.

vzorec optického prístroja

Medzitým pre oko, ktoré sa nezmestí, môže lineárne zväčšenie použiť nasledujúcu rovnicu.

optický prístroj vzorec 2

Mikroskop

Mikroskop je optický prístroj, ktorý nám pomáha vidieť veľmi malé objekty, ako sú bunky a baktérie. Mikroskopy sú dva typy, a to jednoduché mikroskopy a zložené mikroskopy. Jednoduchý mikroskop má zväčšenie až ≤ 9-krát, zatiaľ čo zložený mikroskop sa používa na zväčšenie -9 krát.

optika2

Vzorec lineárneho zväčšenia na šošovke objektívu je nasledovný.

optický prístroj vzorec 3

Medzitým je lineárne zväčšenie očnej šošovky pre oko s maximálnym akomodáciou nasledovné.

optický prístroj vzorec 4

Lineárne zväčšenie pre nekomplikované oko sa dá vypočítať podľa nasledujúceho vzorca.

optický prístroj vzorec 5

Nakoniec je možné celkové zväčšenie šošovky formulovať nasledovne.

M = M ob x M ok