Pochopenie regionálnej hudby a charakteristiky a príklady

Svet je bohatý na rôzne etnické skupiny, tradície a hudobné umenie, od Acehu po Papuu. Táto rozmanitosť je bohatstvom a kultúrnym dedičstvom. Z hudobného umenia je jedným z nich regionálna hudba. Ale viete, čo je ľudová hudba a aké sú jej vlastnosti?

Regionálna hudba je názov pre piesne a hudobné sprievody, ktoré pochádzajú z určitých oblastí sveta. Táto hudba sa stala populárnou, pretože sa spieva opakovane z generácie na generáciu alebo z generácie na generáciu, vrátane generácií mimo oblasti, z ktorej hudba pochádza.

(Prečítajte si tiež: Čo je to trojrozmerné výtvarné umenie?)

Medzi regionálnou hudbou a inými druhmi hudby vo svete samozrejme existujú rozdiely. Kde je ten jedinečný, pretože sa dedí z generácie na generáciu ústnymi a písomnými tradíciami. Ďalšie charakteristiky sú:

  • Texty piesní používajú miestny jazyk a dialekt. V sprievode piesní sa používajú tradičné nástroje bežne používané v hudbe. Napríklad západojávske piesne používajú sundanský jazyk sprevádzaný angklungom alebo gamelanom.
  • Ľudová hudba nie je vyjadrením jednotlivých správ alebo pocitov, ale skôr všeobecným posolstvom, ktoré sa týka mnohých ľudí. Obsah piesne je väčšinou vo forme rád, životných politík a lásky k prírode a spoločenskému životu.
  • Ľudová hudba sa skladá z jednoduchých melódií a riekaniek, zvyčajne nie viac ako 2 - 3 strof. Práve pre svoju jednoduchosť si ľudovú hudbu ľahko zapamätá a zaspieva ktokoľvek bez silných hudobných schopností.

Cieľom spevu regionálnych piesní je spoznať bohatstvo svetovo špecifickej hudobnej tvorivosti, ako aj podporiť hrdosť a lásku k vlastnej kultúre. Tento postoj povedie k iniciatíve neustále udržiavať a rozvíjať kultúrne dedičstvo. Existuje niekoľko príkladov regionálnych piesní a ich použitia, napríklad Gending Kebo Giro, Singing Katoneng a Dodoy.

Gending Kebo Giro je kúsok, ktorý sa spieva na slávnostnom zhromaždení v jávskom tradičnom svadobnom sprievode; Pieseň Katoneng je pieseň, ktorá obsahuje modlitby a rady pre rodiny, ktoré smútia pri tradičnom obrade smrti v Karo; zatiaľ čo Dodoy je pieseň pre starostlivosť o deti v komunite malajských siakov. Dodoy je ľudová pieseň, ktorá sa spieva a šíri ústne a z generácie na generáciu.