Fantasy príbehy, od porozumenia k charakteristikám

Pre tých z vás, ktorí ste strávili dovolenku Eid sledovaním filmov v kinách, musíte byť oboznámení s filmom Aladdin, že? Rovnako ako príbeh morskej panny alebo slávny Bandung Bondowoso, aj Aladdin je fantasy alebo neskutočný príbeh.

Samotný fantasy príbeh je typom rozprávania, kde autor môže rozvíjať svoju kreativitu, pretože tento príbeh je iba fantáziou samého seba. Všeobecne je text tohto príbehu takmer rovnaký ako naratívny text ako celok, má však rozdiely v použitej zápletke, prvkoch a štruktúre príbehu, kde sa dej zvyčajne zvykne preháňať.

Fantasy príbeh možno povedať ako príbeh alebo príbeh vymyslený normálnou zápletkou, ale imaginatívnou. Rôzne prvky príbehu, napríklad udalosti, ktoré sa v ňom stali, sa často v skutočnom svete nikdy nestanú.

Štruktúra fantasy príbehu

Pretože chápanie fantasy príbehov ako celku je takmer podobné významu naratívnych príbehov vo všeobecnosti, takže z hľadiska štruktúry sú takmer rovnaké. Význam každého štrukturálneho prvku v tomto príbehu je nasledovný:

1. Orientácia alebo úvod

Spisovateľ tu čitateľovi predstaví postavy, témy a dej.

2. Konflikt

Toto je fáza, keď problém v príbehu začína, od začiatku až po vrchol problému.

3. Uznesenie

Riešenie alebo riešenie je riešenie konfliktu alebo problému v príbehu a vedie ku koncu príbehu.

4. Koniec príbehu

Ako naznačuje názov, toto je koniec alebo koniec príbehu.

Charakteristika fantasy príbehov

1. Existuje zázrak, niečo zvláštne a tajomné

Fantasy príbehy odhaľujú veci neskutočné, magické a tajomné. Každopádne niečo, čo v skutočnom svete nevidíme. Toto je imaginatívny svet, ktorý vytvoril spisovateľ, takže je nemožné urobiť ho obyčajným. Znaky a nastavenia, ktoré autor vytvorí, obvykle neexistujú v skutočnom svete alebo sú úpravami v skutočnom svete.

2. Otvorené myšlienky príbehu

To znamená, že autor môže slobodne prejaviť všetku svoju fantáziu alebo si ho môže predstaviť. Realita ani skutočný život neexistujú. Aby to spisovateľ alebo autor mohol rozvíjať podľa ľubovôle.

Témy alebo nápady najčastejšie spojené s týmto typom príbehu sú nadprirodzené, mystické, hororové, sci-fi (sci-fi) témy atď. Niekedy, aj keď je myšlienka príbehu jednoduchá, za každým z týchto príbehov vždy stojí zaujímavá správa.

3. Pozadie môže preniknúť do priestoru a času

Fantastické príbehy môžu vo svojom písaní použiť akékoľvek prostredie, od príbehov v každodennom živote až po tie, ktoré neexistujú alebo sú komponované. Reťazec udalostí v tomto príbehu sa tiež môže pohybovať z rôznych prostredí v čase a priestore.

4. Existujú znaky, ktoré sú neobvyklé alebo jedinečné

Postavám vo fantasy príbehoch možno priradiť jedinečné postavy a vlastnosti. Niekedy aj to, že sa nestretávame v bežnom živote. Napríklad niekto, kto môže dostať oheň z jeho rúk, niekto, kto vidí sny iných ľudí, džin, ktorý môže vychádzať z lampy atď. Postavy tohto príbehu môžu byť v rôznych dobách a na rôznych miestach, aj keď sa ich vzhľad nemusí líšiť od tých z nás, ktorí žijeme v súčasnosti.

aladinova čarovná lampa

5. Len vymyslené

Príbehy sú fiktívne (nie skutočné udalosti). Aj keď sú niektoré inšpirované skutočnými nastaveniami alebo skutočnými predmetmi v živote, je to len tak, že sú prehnané.

6. Jazyk

Jazyk používaný vo fantasy príbehoch sa líši, a to nielen vo forme formálneho jazyka.