Sociálna aritmetika: Ako vypočítať percento zisku a straty

Kto nemá záujem o zľavový predaj pri návšteve nákupného centra. Existuje veľká zľava, ktorá mi samozrejme príde na myseľ, keď vidíme výhody, ktoré má mať, pretože cena je lacnejšia ako obvykle. Nikto presne nevie, či s touto zľavou bude predajca stále mať zisk alebo bude predávať so stratou. Ale viete, ako vypočítať percento zisku a straty predtým, ako sa rozhodnete, je schopný poskytnúť výhody alebo vôbec? Tieto otázky patria k sociálnym aritmetickým problémom.

Čo je to vlastne táto sociálna aritmetika? Sociálna aritmetika je pojem v učení matematiky, ktorý sa bežne používa v každodennom živote. V tomto materiáli pojednáva o zisku, strate, zľave, brutto, tari, netto, úrokoch a daniach. Tentokrát si povieme viac o zisku a strate, pozrime sa na vysvetlenie!

Pri obchodovaní alebo obchodnej činnosti existujú dve strany, ktoré majú spoločný záujem, a to predávajúci a kupujúci. Predávajúci je osoba, ktorá dodáva tovar kupujúcemu výmenou za peňažnú sumu od kupujúceho. Medzitým je kupujúcim osoba, ktorá dostane tovar od predávajúceho odovzdaním sumy peňazí predávajúcemu ako platbu.

Zisk

Predajná cena bude niekedy vyššia ako počiatočný kapitál / nákup. Rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou je zisk alebo zisk. Matematicky možno zisk formulovať nasledovne:

(Prečítajte si tiež: Zbierka matematických vzorcov, ktoré sa môžete naučiť)

Zisk (U) = predajná cena (HJ) - kúpna cena (HB)

Príklad problému: Kúpna cena bicykla je 650 000 Rp. Po jeho predaji sa ukázalo, že obchodník dosiahol zisk 125 Rp. Aká je predajná cena bicykla?

Riešenie: HB = 650 000 U = 125 000

Potom je odpoveď HJ = 650 000 + 125 000 = 775 000

Predajná cena bicykla je teda 775 000 Rp

Strata

Ak je v procese nákupu a predaja predajná cena nižšia ako nákupná cena, utrpí predávajúci stratu. Matematicky možno rovnicu medzi predajnou cenou, nákupnou cenou a stratou zapísať takto:

Strata (R) = Kúpna cena (HB) - Predajná cena (HJ)

Príklad problému: Pán Banu kúpi ojazdený motocykel za 7 500 000 Rp, ak pán Banu predá motorku ďalej a stratí 270 000 Rp, aká je predajná cena?

Riešenie: HB = 7 500 000 R = 270 000

Potom je odpoveď: HJ = 7 500 000 - 270 000 = 7 230 000

Takže predajná cena motocykla je 7 230 000 IDR