Vzorec pre plochu trojuholníka a ako to ľahko urobiť

V roku 300 pnl Euclid vynašiel koncept, že súčet troch uhlov trojuholníka je 180 °. Toto je jedna z charakteristík trojuholníkovej roviny. Tento koncept tiež významne prispieva, ako napríklad zisťovanie dĺžky strany a dĺžky uhla, ktoré sa tiež vyvinú do plošného vzorca pre trojuholník.

Pri tejto príležitosti si rozoberieme vzorec pre oblasť trojuholníka a tiež to, ako ho nájsť, plus ukážkový problém, ktorý vám pomôže lepšie ho pochopiť. Poďme si však najskôr uvedomiť, čo je to trojuholník.

Trojuholník je tvar, ktorý má tri strany, tri vrcholy a tri uhly so súčtom 180 °.

Pomocou vyššie uvedeného obrázka môžeme študovať vlastnosti trojuholníkového tvaru, ako napríklad:

  • Body A, B a C sú známe ako vrcholy.
  • Priamky AB, BC a CA sa nazývajú strany trojuholníka.
  • Rôzne trojuholníky sú viditeľné z bočných dĺžok a uhlov tvorených trojuholníkom.

Trojuholník bude rozdelený do 3 typov na základe dĺžky strán. Prvý je rovnostranný trojuholník, trojuholník, ktorého tri strany sú rovnako dlhé. Potom existuje rovnoramenný trojuholník, ktorý má dve z troch strán rovnaké. Nakoniec existuje akýkoľvek trojuholník, ktorého tri strany sa líšia dĺžkou.

Okrem toho, že sa trojuholníky líšia podľa dĺžky strán, dajú sa rozlíšiť aj podľa uhla. Ako pravý trojuholník, kde jeden z uhlov je pravý uhol, ktorý meria 90 °. Veľký ostrý trojuholník má všetky uhly menšie ako 90 ° a posledný trojuholník je tupý, čo je veľký trojuholník s jedným uhlom väčším ako 90 °.

Teraz je čas, aby sme začali študovať vzorec pre oblasť trojuholníka, ako ho nájsť, a tiež vzorové otázky, ktoré vám pomôžu porozumieť tomuto materiálu.

Plošný vzorec pre trojuholník

Hľadanie oblasti je niečo, čo často budete robiť pri štúdiu materiálu plochého tvaru. Tentokrát sa naučíme nájsť oblasť trojuholníka. Vzorec pre plochu trojuholníka je veľmi ľahko pochopiteľný. Aby sme mohli určiť plochu trojuholníka, musíme poznať dĺžku základne a výšku trojuholníka. Vzorec pre plochu trojuholníka bude napísaný takto:

Plocha = ½ x základňa x výška

Aby sme tomu porozumeli, zvážme nasledujúci príklad problému.

Príklad:

Trojuholníková kresba má základňu 40 cm a výšku 10 cm. Vypočítajte plochu trojuholníka.

Riešenie:

Plocha = ½.alas.vysoká

L = ½.40.10

L = ½ x 400 = 200 cm²

Ak sa chcete dozvedieť tento materiál ďalej, môžete vyskúšať Smart Class. 360 ° platforma pre digitálne vzdelávanie, ku ktorej majú prístup študenti, učitelia a rodičia počas procesu učenia. Program Smart Class využíva integrovaný systém na sledovanie a podporu rozvoja výučby študentov. Tu sa môžete naučiť rôzne predmety vrátane matematiky a budovania priestoru.

K dispozícii sú 2 balíčky, a to Regular Smart Class a MBG Smart Class. Regular Smart Class je pravidelný program Smart Class, ktorý ponúka rôzne vybavenie a výhody pre online vzdelávacie aktivity.

MBG, čo znamená Záruka vrátenia peňazí, je program Smart Class, ktorý ponúka vrátenie peňazí, ak nedôjde k zvýšeniu známok študentov, samozrejme za určitých podmienok.

Ak sa chcete dozvedieť viac podrobností o tomto materiáli, môžete vyskúšať produkt PROBLEM od spoločnosti Smart Class, môžete sa naučiť rôzne druhy praktických otázok. Takže budete môcť cvičiť s rôznymi najlepšími otázkami. Využite tiež funkciu ŽIADANIE ZADARMO, ktorá dokáže odpovedať na rôzne otázky týkajúce sa otázok alebo materiálov, ktoré neboli zvládnuté.

Toto je diskusia o vzorci oblasti pre trojuholník, ktorý by ste mali vedieť. Ak stále niečo neviete, napíšte svoju otázku do stĺpca komentárov.