Čo je trojrozmerné výtvarné umenie?

Výtvarné umenie je umelecké odvetvie vytvorené ľuďmi pomocou vizuálnej technológie ako prostriedku na vyjadrenie umeleckých myšlienok. Vznik umeleckej brandže môže poskytnúť flexibilitu pri vyjadrovaní prejavov vo forme fyzických diel, ktoré obsahujú estetické a umelecké prvky. Ale viete, že vo výtvarnom umení existuje niečo, čo sa nazýva trojrozmerné umenie? Čo je to?

Trojrozmerné umelecké diela sú umelecké diela, ktoré sú obmedzené nielen dĺžkou a šírkou, ale aj hĺbkou alebo sú tiež známe ako umelecké diela, ktoré majú priestor. Táto ďalšia hĺbka rozlišuje dvoj- a trojrozmerné umelecké diela.

V trojrozmerných umeleckých dielach sú materiály a médiá rozdelené na dva, a to mäkké a tvrdé materiály a médiá. Existuje 5 charakteristík tohto výtvarného umenia vrátane:

  • Má mieru dĺžky, šírky, výšky alebo hrúbky
  • Viditeľné z rôznych smerov alebo pozícií
  • Samostatne, nevyžaduje iné oblasti na prezentáciu
  • Priestor v trojrozmerných dielach je skutočný, nie umelý
  • Odolné, pretože sú vyrobené z tvrdých materiálov, ako sú drevo, cement, suchá hlina a kov.

Trojrozmerné umelecké diela môžeme ľahko nájsť v každodennom živote doma, v obchodných centrách a na výstavách. Príklady zahrnuté v tomto umeleckom diele sú:

Plastika

Socha je pevná forma, ktorá sa prejavuje v troch dimenziách. V sochárstve možno použiť tri techniky, a to dlátovú techniku, techniku ​​vyhadzovania a techniku ​​tlače alebo odlievania.

(Prečítajte si tiež: Dvojrozmerné výtvarné umenie, čo to je?)

Keramické umenie

Forma hliny, ktorá prešla procesom spaľovania. V keramickom umení možno použiť štyri techniky, a to rotačné / obilné techniky, masážne techniky, techniky valcovania a techniky tlače.

Popruh

Tkané v trojrozmernej podobe s dobrou odolnosťou, ktoré sa bežne používajú, sú bambus, ratan a syntetické materiály. Výsledky trojrozmerného tkaného bambusu sú zvyčajne vo forme nábytku pre domácnosť, ale postupom času teraz kreativita tkaného bambusu preniká do sveta módy.

Estetická hodnota trojrozmerných diel výtvarného umenia

Rovnako ako v dvojrozmernom umení, estetickú hodnotu trojrozmerných umeleckých diel budujú prvky umenia a podporné princípy. Faktor estetickej hodnoty v tomto umeleckom diele je objektívny a subjektívny.

Estetická hodnota je objektívna v podobe krásy umeleckého diela v podobe samotného umeleckého diela a je viditeľná voľným okom. Estetická hodnota medzitým je subjektívna, v podobe krásy, ktorá spočíva nielen vo fyzických prvkoch, ktoré sú vizuálne absorbované okom, ale je určená vkusom publika.