Porozumenie a typy sociálnych hodnôt

Jednotlivci sú najmenšou časťou komunitnej skupiny, ktorú nemožno rozdeliť na menšie časti. V sociológii je jednotlivec subjektom, ktorý niečo robí, a je sociálnym produktom v dôsledku svojich interakcií s inými ľuďmi. Od narodenia sa človek naučil, ako konať a správať sa v súlade s hodnotami a normami, ktoré v spoločnosti prevládajú. Sociálne hodnoty a normy sa tak stali jeho súčasťou.

Teraz, keď už hovoríme o sociálnych hodnotách a normách samotných, v tejto diskusii sa ich pokúsime podrobnejšie rozobrať, najmä pokiaľ ide o spoločenské hodnoty. Každý, kto vie, čo to znamená?

Doslova možno hodnoty definovať ako myšlienky v ľuďoch o tom, čo sa považuje za dobré a zlé. Napríklad pomoc priateľovi, ktorý spadol z bicykla, považujeme za dobrý skutok, zatiaľ čo podvádzanie na skúške je opak.

Spoločenské hodnoty vznikajú z individuálnych hodnôt, ktoré človek má. Prostredníctvom asociácie tieto individuálne hodnoty konečne schvaľuje veľa ľudí, aby sa z nich stali spoločenské hodnoty, ktoré sa uplatňujú v spoločnosti.

Druhy sociálnych hodnôt

Podľa prof. Dr. Hodnoty Notonegoro sú rozdelené do troch druhov, medzi ktoré patria materiálne hodnoty, vitálne hodnoty a duchovné hodnoty.

Hmotná hodnota je niečo, čo je užitočné pre fyzický prvok človeka. Napríklad nápoje, jedlo a oblečenie.

(Prečítajte si tiež: Definícia sociálnej akcie)

Životná hodnota je všetko, čo je užitočné pre ľudí pri vykonávaní činností. Napríklad autá pre taxikárov a počítače pre románopiscov.

Duchovná hodnota je všetko, čo je užitočné pre ľudského ducha. Duchovné hodnoty sa delia na hodnoty krásy, pravdy a náboženstva.

Spoločenské hodnoty majú niekoľko charakteristík, medzi ktoré patria:

  • Je konštrukcia komunity výsledkom interakcie medzi členmi komunity
  • Rozširujte sa medzi komunitou
  • Formované prostredníctvom socializácie (proces učenia)
  • Je súčasťou úsilia o uspokojovanie ľudských sociálnych potrieb a spokojnosti
  • Môže mať vplyv na sebarozvoj človeka
  • Má iný vplyv na členov komunity
  • Bývajú vzájomne prepojené a tvoria hodnotový systém

V spoločnosti táto hodnota slúži ako základ pre každý jednotlivý čin. Hodnoty navyše slúžia na reguláciu a obmedzenie konania každej osoby tak, aby nezasahovali do práv ostatných.