Druhy alternatívnej energie

Alternatívna energia je termín, ktorý označuje všetky využiteľné zdroje energie, ktorých cieľom je nahradiť konvenčné palivá bez neočakávaných následkov. Všeobecne sa tento výraz používa na zníženie používania uhľovodíkových palív, ktoré spôsobujú škody na životnom prostredí v dôsledku vysokých emisií oxidu uhličitého, ktoré významne prispievajú ku globálnemu otepľovaniu na základe Medzivládneho panelu pre zmenu podnebia.

V priebehu rokov sa to, čo sa v skutočnosti chápe ako alternatívna energia, zmenilo kvôli mnohým energetickým možnostiam, ktoré sa objavili, aj keď s ich použitím boli rôzne účely. Existuje niekoľko príkladov alternatívnej energie vrátane slnečnej, vodnej a veternej.

Ako je však možné použiť alternatívnu energiu ako zdroj elektriny? (Zobraziť obrázok)

Solárna energia sa dá v zásade rozdeliť na tepelnú a svetelnú energiu. Oba typy energie potom absorbujú solárne panely. Odtiaľ sa slnečná energia prenáša na rôzne miesta alebo budovy, ktoré vyžadujú elektrickú energiu, napríklad do domov a kancelárií.

(Prečítajte si tiež: Typy energie šetrnej k životnému prostrediu, ktorá môže znížiť znečistenie.)

Ako viete, alternatívna energia sa nepoužíva iba na výrobu elektriny, ale dá sa použiť aj na pohonné hmoty, napríklad biopalivá. Biopalivo je druh alternatívnej energie, ktorá pochádza z jatrofy, kukurice a sladkých zemiakov.

Okrem biopalív existuje aj biomasa. Biomasa je zdrojom energie pochádzajúcej napríklad zo živých vecí, ako je odpad alebo likvidácia odpadu z ľudí a zvierat. Výsledné spracovanie vo forme plynu sa označuje ako bioplyn.

Hmm .... Môže to znieť špinavo, ale bioplyn môže znížiť množstvo odpadu, viete. Okrem toho môže bioplyn tiež znižovať skleníkový efekt, pretože plyn z biomasy sa neuvoľňuje priamo do atmosféry, ale sa spracúva ako zdroj energie.

Okrem tých, ktoré už boli spomenuté vyššie, môžeme použiť aj veľa ďalších energií. Niektoré z nich sú geotermálna energia, vodíková energia a energia oceánskych vĺn.