Deduktívny odsek: Definícia a charakteristiky

Na hodinách svetového jazyka sme určite museli poznať odseky. Odsek je zložením niekoľkých viet, ktoré obsahujú myšlienku alebo myšlienku. Samotný odsek možno rozlíšiť na základe umiestnenia hlavnej myšlienky. Existuje odsek deduktívny aj induktívny. Oba majú svoje vlastné rozdiely a vlastnosti. Aký je potom význam deduktívneho a aké sú charakteristické znaky deduktívneho odseku?

Definícia dedukčného odseku

Deduktívnym odsekom je odsek, ktorého hlavná myšlienka alebo myšlienka je na začiatku alebo v prvom riadku odseku. Zvyčajne sa to začína všeobecným výrokom, po ktorom nasleduje konkrétne vysvetlenie vo forme príkladov, dôkazov, osobitných podrobností atď. Samotný význam deduktívneho je niečo, čo je deduktívne, môžeme ho interpretovať ako niečo, čo vychádza zo všeobecných vecí a potom ide ku konkrétnym veciam.

Charakteristika dedukčných odsekov

O jednej z charakteristík deduktívneho odseku už vieme, konkrétne veta alebo myšlienka, alebo hlavná myšlienka je na začiatku odseku. Ale stále existujú niektoré charakteristiky deduktívnych odsekov, ktoré si podrobne rozoberieme.

1. Hlavná myšlienka je na začiatku odseku

V nadväznosti na význam slova deduktívny, čo znamená niečo, čo je deduktívne, sa v deduktívnych odsekoch uvádzajú ich hlavné myšlienky na začiatku odseku. Táto hlavná myšlienka obsahuje vety, ktoré zhruba vysvetlia obsah odseku, a sú spôsobom, ako vytvoriť základ pre vývoj obsahu odseku.

2. Schéma vývoja od všeobecného po zvláštny

Druhou charakteristikou je schéma vývoja od všeobecného po konkrétny. Na hlavnú všeobecnú myšlienku bude nadväzovať konkrétna podporná veta. Spravidla obsahuje vysvetlenia, príklady alebo dôkazy, ktoré môžu podporiť hlavnú myšlienku.

Príklad deduktívneho odseku

Aby sme jasnejšie porozumeli deduktívnym odsekom, pozrime sa na niekoľko príkladov:

Prvý príklad:

Sociálny dištanc je riešením pre vládu pri prekonávaní pandemického problému, ktorý sa v súčasnosti deje . To bolo zvolené preto, lebo môže znížiť riziko prenosu z jednej osoby na druhú. Tento krok bol implementovaný aj v niekoľkých krajinách, ktoré boli tiež zasiahnuté pandémiou vírusu COVID-19, ako napríklad v Taliansku, Spojených štátoch a mnohých ďalších. To skutočne obmedzí mobilitu komunity, ale predpokladá sa, že je schopná znížiť počet pacientov po tejto globálnej pandémii.

Vysvetlenie:  

Vidíme hlavnú myšlienku tohto odseku, a to „ Sociálny dištanc je riešením pre vládu pri prekonávaní súčasného pandemického problému“ , toto je hlavná myšlienka, ktorá sa snaží poskytnúť prehľad o tomto odseku. Ďalej po tejto hlavnej myšlienke budú nasledovať konkrétne vety, ktoré vysvetľujú účel hlavnej myšlienky.

Druhý príklad: 

Zmena podnebia je v súčasnosti hlavným problémom mladých ľudí . Objavilo sa veľa aktivistov a rôznych organizácií podporovaných mládežou. Všetky majú jeden cieľ, ktorým je zvyšovanie povedomia o nebezpečenstvách zmeny podnebia spôsobených ľudstvom.

Vysvetlenie:

„Zmena podnebia je v súčasnosti hlavným problémom mladých ľudí.“ byť hlavnou myšlienkou, ktorá poskytuje informácie, o ktorých sa v tomto odseku bude diskutovať o úlohe mladých ľudí pri zvyšovaní povedomia o prebiehajúcich klimatických zmenách. Špeciálna veta potom posilní predstavenú hlavnú skupinu.

Záver

Význam deduktívneho je niečo, čo má charakter dedukcie, vychádza z niečoho všeobecného a pokračuje niečím konkrétnym. To dokonale zapadá do definície deduktívneho odseku, čo je odsek, ktorý na začiatku odseku uvádza svoju hlavnú všeobecnú myšlienku. Potom nasleduje osobitná veta, ktorá vysvetlí hlavnú myšlienku.

Máte k tomu nejaké otázky? Svoju otázku si prosím zapíšte do stĺpca komentárov a nezabudnite sa s týmito poznatkami podeliť.