Vzorec oblasti lichobežníka a niekoľko príkladov problémov, ktoré vám môžu pomôcť

Ak dávate pozor, lichobežník je tvar, ktorý je kombináciou iných tvarov, a to trojuholníkov, presnejšie pravouhlých trojuholníkov a obdĺžnikov alebo štvorcov. Trapéz má aj iné meno, a to lichobežník. Pri tejto príležitosti si preštudujeme definíciu a tiež plošný vzorec lichobežníka a príklady jeho problémov. Zoznámime sa s týmto jedným plochým tvarom.

Lichobežník je tvar tvorený štyrmi stranami, z ktorých dve sú navzájom rovnobežné, ale nie sú rovnako dlhé. Zahrnuté do typu obdĺžnikového tvaru s rotujúcou symetriou. Môžeme dospieť k záveru, že lichobežník má nasledujúce vlastnosti:

  • Vrátane typu obdĺžnikového tvaru.
  • Má pár paralelných strán.
  • Má iba jednu rotačnú symetriu.
  • Má jednu skladaciu symetriu v rovnoramennom lichobežníku.

Samotný lichobežník sa skladá z troch typov, a to:

Akýkoľvek lichobežník, čo je lichobežník, ktorého štyri strany nie sú rovnako dlhé a nemajú pravé uhly. Tento lichobežník nemá žiadnu skladaciu symetriu a iba 1 rotačnú symetriu.

akýkoľvek lichobežník

Rovnoramenný lichobežník, ktorý je lichobežník, ktorý má dvojicu rovných strán, má 1 skladací symetriu a 1 rotačné symetriu.

rovnoramenný lichobežník

Pravý lichobežník je typ lichobežníka, ktorý má dva pravé uhly. Tento lichobežník nemá žiadnu skladaciu symetriu a iba jednu rotačnú symetriu.

lichobežníkový lakeť lakeť

No, už vieme, čo je to lichobežník a tiež jeho vlastnosti, ako aj rôzne druhy. Teraz sa začneme učiť vzorec pre oblasť lichobežníka.

Problémy so vzorcom a príkladom lichobežníkovej oblasti

Pri aktivite výpočtu plochy lichobežníkového tvaru použijeme tento jeden vzorec:

Plocha = ½  × celková dĺžka rovnobežných strán × výška

Na základe tohto vzorca môžeme vypočítať plochu lichobežníka. Pre lepšie pochopenie tohto vzorca sa pozrime na príklad tohto problému.

Príklad problémov:

K dispozícii je lichobežník s rovnobežnými stranami 20 cm, respektíve 12 cm a výškou 6 cm. Aká je plocha lichobežníka?

Riešenie:

Potom pomocou vzorca, ktorý sme sa predtým naučili

W = ½ × súčet dĺžok strany × výška

L = ½ × (20 + 12) × 6

L = ½ × 32 × 6

L = 96 cm²

Ako? Rozumieš lepšie? Ak stále chýba, môžete skúsiť študovať v Smart Class. Online vzdelávacia platforma, ktorá má veľa výhod. Vďaka 360 ° digitálnej platforme, ku ktorej majú prístup študenti, učitelia a rodičia počas procesu učenia, ako aj integrovaný systém podporí rozvoj vzdelávania študentov. V triede Smart sa môžete naučiť rôzne predmety vrátane matematiky a dokonca aj tvarov.

Poskytované sú 2 balíčky, a to bežný program a MBG. Regular je bežný program Smart Class, ktorý ponúka rôzne vybavenie a výhody pre online výukové aktivity .

MBG, čo znamená Záruka vrátenia peňazí, je program Smart Class, ktorý ponúka vrátenie peňazí, ak nedôjde k zvýšeniu známok študentov, samozrejme za určitých podmienok.

Ak sa chcete dozvedieť viac podrobností o tomto materiáli, môžete vyskúšať produkt PROBLEM od spoločnosti Smart Class. Existuje mnoho druhov praktických otázok, ktoré sa musíte naučiť, aby ste boli schopní precvičiť si čo najrôznejšie otázky. K dispozícii je tiež funkcia ŽIADANIE, ku ktorej máte ZDARMA prístup a ktorá vám pomôže odpovedať na rôzne otázky týkajúce sa otázok alebo materiálov, ktoré neboli zvládnuté.

To je diskusia o plošnom vzorci lichobežníka, ktorý by ste mali vedieť. Ak stále niečo neviete, napíšte svoju otázku do stĺpca komentárov.