Disociatívna, forma sociálnej interakcie, ktorú by ste mali vedieť

Ľudia sú spoločenské tvory, čo znamená, že potrebujeme vzájomnú interakciu, či už ide o chatovanie alebo iné veci. Napĺňanie sociálnych potrieb nám pomôže pri vykonávaní našich každodenných činností. Ale to, čo sa nazýva interakcia, určite môže mať efekt, dobrý alebo zlý. Jedným z procesov interakcie, ktoré sa môžu vyskytnúť v našom živote, je disociačná interakcia. Aký význam má tento typ sociálnej interakcie?

Disociatívne

Medziľudské interakcie môžu viesť k riešeniam a nápadom, alebo naopak, a to ku konfliktu. Interakcie, ktoré môžu spôsobiť konflikt, sú známe ako disociačné sociálne interakcie, ktoré môžu viesť ku konfliktom alebo problémom, ktoré v skutočnosti vedú k odcudzeniu interakcie. Dá sa teda povedať, že disociatívna je sociálna interakcia, ktorá vedie k väčšej negativite alebo rozdeleniu. 

Charakteristiky a typy

Disociačné sociálne interakcie majú určité vlastnosti, ktoré sú tiež typmi týchto disociačných interakcií. Keď to budete vedieť, budete si vedomí rôznych druhov udalostí disociačnej interakcie, ktoré sa dejú okolo vás. Nasledujú charakteristiky a tiež typy disociačnej sociálnej interakcie.

Existuje konkurencia  

Sociálny proces, keď existujú dve strany, ktoré súťažia o niečo, aby dosiahli určitý úspech, sa nazýva konkurencia. Konkurencia, ktorá sa vyskytuje nezdravým spôsobom, povedie k násiliu a nepriateľstvu. V našom každodennom živote vždy existuje konkurencia, či už si to uvedomujeme alebo nie. Niektoré z nich sú:

 • Hospodárska súťaž v hospodárskej oblasti
 • Konkurencia v pozícii / sile
 • Konkurencia z hľadiska kultúry.

Je tu porušenie

Porušenie je postoj odporu skrytý alebo tajný, aby k sporom a konfliktom nedochádzalo otvorene. Je to tiež spoločenský proces s pochybnosťami, neistotou, odmietnutím alebo popretím a nevyjadrujúci ho priamo alebo otvorene.

To sa môže stať, ak existujú rozdiely v názoroch na určitú skupinu, niektoré príklady, ktoré môžeme vidieť v každodennom živote, sú:

 • Všeobecné rozpory, ako je odmietnutie, nechuť, protest a odpor.
 • Jednoduché rozpory, napríklad odmietnutie vyhlásenia osoby na verejnosti.
 • Intenzívne rozpory, ako je podnecovanie a šírenie fám.
 • Napríklad tajné konvencie prezradia tajomstvá.
 • Napríklad taktické protiopatrenia šokujú protichodné skupiny provokáciou a zastrašovaním.

Ak sa porušenie koná tajne, potom je spor ďalšou fázou, v ktorej je spor otvorený. Môžu sa vyskytnúť aj spory, pretože medzi určitými skupinami spoločnosti sú čoraz výraznejšie rozdiely. Hnev a nenávisť vytvárajú nutkanie vzájomne si ubližovať alebo útočiť.

Existuje konflikt alebo konflikt

Konflikt alebo konflikt je boj jednotlivca alebo sociálnej skupiny s cieľom dosiahnuť svoje ciele tým, že sa postaví proti iným stranám. K tomuto konfliktu obvykle dochádza pri vyhrážkach alebo násilí.

Príčinou konfliktu môžu byť aj rozdiely v názore, individuálnych pocitoch, kultúre, rozdiely v záujmoch, individuálnych aj skupinových záujmov a tiež v dôsledku rýchlych sociálnych zmien, ktoré vedú k sociálnej dezorganizácii.

Tento konflikt má konkrétne formy, ako napríklad:

 • Osobný rozpor, 
 • Rasový konflikt, 
 • Konflikt medzi spoločenskými triedami, 
 • Politický konflikt,
 • Medzinárodný konflikt.

Toto sú teda definície, charakteristiky a typy sociálnych interakcií, ktoré sa môžu vyskytnúť v každodennom živote. Ak ste stále zmätení, neváhajte a opýtajte sa tým, že to napíšete do stĺpca komentárov!