Pochopenie histórie ako príbehov a udalostí

V kolese života má každý človek, individuálne aj ako spoločenská bytosť, minulosť, ktorá nie je vymazaná časom. Nie vždy sa tieto udalosti prejavujú ako horkosť alebo šťastie. Minulosť však môže byť aj motiváciou a hodnotnou a prospešnou lekciou pre komunitu. Výsledkom je, že veľa z nich bolo nahratých späť ako súčasť pripomenutia, aby na ne nezabudli. Skrátka história ako príbeh.

Možno ste študovali hodiny dejepisu, ale viete, že minulé udalosti sú súčasťou histórie? Zaujimave nie? Aby sme tomu porozumeli, sledujme diskusiu!

Dejiny ako príbeh

História ako príbeh je historická udalosť v minulosti prerozprávaná vo forme historických údajov. Údaje môžu byť založené na písomných zdrojoch, spomienkach páchateľov, mediálnych správach a ďalších zdrojoch. Historický naratív je otvorený subjektívnemu prvku rozprávača, aj keď je stále potrebné brať do úvahy objektívny prvok.

Jedným z príkladov bude história kórejskej vojny, ktorú vyrozpráva juhokórejská strana, určite bude mať rozdiel od histórie severokórejskej strany. Každá strana má vlastnú interpretáciu rovnakých skutočností.

História ako príbeh sa objavuje vo forme zaujímavého príbehu alebo príbehu. V takom prípade musí byť historická pravda ako príbeh v strede medzi objektivitou a subjektivitou, aby nebola príliš objektívna alebo subjektívna. Ak sa zdôrazňuje objektívnosť, história už nie je príbehom, ale správou o faktoch udalostí. Rovnako, ak sa predloží subjektivita, história sa zmení na legendu.

(Prečítajte si tiež: Dejiny ako veda)

Účelom prezentácie histórie ako príbehu je okrem iného dosiahnuť, aby dejiny zostali relevantné, rešpektovať históriu ako podporovateľku integrity národnej identity a urobiť z histórie spoločnú skúsenosť pre lepší život.

História ako udalosť

Čo znamená história ako udalosť? Ako udalosť sú dejiny realitou, ktorá sa kedysi stala a nemožno ju opakovať. Je možné, že existujú podobné udalosti, ale stále sa budú líšiť z hľadiska priestorového a časového kontextu. Napríklad udalosti francúzskej revolúcie v roku 1789 boli rozhodujúcim okamihom pre založenie Francúzskej republiky na základe slobody, rovnosti a bratstva.

Nie všetky udalosti v minulosti však možno kategorizovať ako historické udalosti, pretože existujú tri kategórie, ktoré je potrebné splniť, aby sa udalosť mohla zapísať ako história, a to:

  • Jedinečné, udalosť má svoju vlastnú jedinečnosť, ktorú nemožno nájsť v iných udalostiach.
  • Udalosť má veľký vplyv na udalosť, má veľký vplyv na spôsob života skupiny na národnej aj globálnej úrovni.
  • Znamená to, že udalosť má hodnotu a výhody pre život skupiny v budúcnosti, a to tak v súčasnosti, ako aj v budúcnosti.