Jednoduché formy matematických koreňov a ako ich získať

Hľadanie jednoduchej formy koreňa je to, čo budete robiť, keď budete študovať matematiku v škole. Koreňový tvar v matematike je koreňom čísla, ktorého výsledok nespadá do 2 číselných kategórií, a to racionálnych čísel, čísel, ktoré zahŕňajú celé čísla, prvočísel a rôznych ďalších čísel, ktoré sú zahrnuté, alebo iracionálnych čísel, čísel, ktoré majú delenie, ktoré nie je nikdy sa nezastavil. 

Radikálna forma je iná forma, ktorú môžete použiť na označenie čísla mocniny. Aj keď výsledkom nie je ani racionálne číslo, ani iracionálne číslo, samotný koreňový tvar je zaradený do kategórie iracionálnych čísel, kde iracionálne čísla nemožno spomenúť pomocou zlomkov a / b, a a celých čísel a a b ≠ 0. Čísla z radikálnej formy je číslo, ktoré je v znamienku √, ktoré sa nazýva radikálne znamienko. Niektoré príklady iracionálnych čísel vo forme koreňov sú √2, √6, √7, √11 atď.

Zjednodušujúce zlomky sa často objavujú pri otázkach zo skúšky z matematiky, takže je čas, aby ste vedeli, ako nájsť jednoduchú formu koreňov.

Jednoduché formy koreňov

Už vieme, že radikálna forma je koreňom čísla, ktorého výsledok nie je zahrnutý v racionálnych a iracionálnych číslach. Ukazuje sa, že radikálne číslo má aj vlastnosti, ktoré by sme mali poznať. Niektoré z nich sú:

  • √a² = a
  • √axb = √ax √b; a ≥ 0 a b ≥ 0
  • √a / b = √a / √b; a ≥ 0 a b ≥ 0

Teraz, keď poznáme význam a tiež vlastnosti koreňovej formy, je čas vedieť, ako to zjednodušiť.

Podmienky jednoduchej formy koreňa

Zjednodušenie koreňovej formy možno tiež nazvať procesom racionalizácie koreňovej formy. V procese zjednodušovania tejto koreňovej formy existuje niekoľko podmienok, ktorým by ste mali venovať pozornosť, napríklad:

1. Neobsahuje faktory týkajúce sa sily viacerých

√a =; a> 0 ⇒ jednoduchá forma (racionálna)

√a³ a √a 5 ⇒ Nie je to jednoduchá forma

2. Absencia koreňovej formy v menovateli

√a / b ⇒ jednoduchá forma (racionálna)

1 / √a ⇒ Nie je to jednoduchá forma

3. Neobsahuje zlomky v koreňovej forme

√10 / 2 ⇒ Jednoduchá forma (racionálna)

√ 5/2 ⇒ Nie je to jednoduchá forma

Racionalizácia zlomkového menovateľa koreňovej formy

Tiež sa často stretnete s otázkami, ktoré vás požiadajú o racionalizáciu zlomkov, ktoré majú menovateľa v podobe koreňov. Racionalizácia menovateľa zlomku v radikálnej forme zmení menovateľa zlomku s radikálnou formou na racionálnu (jednoduchú) formu.

Niektoré z metód, ktoré je možné použiť, sú nasledujúce:

jednoduché radikálne číslo

Záver

radikálna forma je koreňom čísla, ktorého výsledky nie sú zahrnuté v racionálnych a iracionálnych číslach. Aby ste mohli získať jednoduchú formu koreňa, musíte splniť určité podmienky.

Je niečo, čo vo vás vyvoláva zmätok? Ak existuje, môžete to napísať do stĺpca komentárov. A nezabudnite sa o tieto poznatky podeliť s davom!