Aplikácia Pancasily z času na čas

Pancasila je základom štátu, ako aj ideológie svetového národa. Samotná Pancasila pochádza zo sanskrtského jazyka, konkrétne panca, čo znamená päť, a sila, čo znamená základný jazyk. Pancasila ako základ štátu má vývoj z každého obdobia s rôznymi vodcami. Vo svojom prejave má Pancasila vždy svoje vzostupy aj pády.

V tomto článku si z času na čas rozoberieme aplikáciu Pancasily vo svete. Rozdelíme to na tri časové rámce, a to Starý poriadok, Nový poriadok a reformácia.

Old Order (1945-1966)

Počas éry starého rádu prešiel svet procesom prechodu od kolonizovanej spoločnosti k nezávislej spoločnosti. V tom čase to bolo hľadanie aplikácie formulára Pancasila.

Starý rád sa vyskytoval v troch rôznych obdobiach, konkrétne v rokoch 1945 - 1950, 1950 - 1959 a 1959 - 1966.

V rokoch 1945-1950 prešiel Svet ako prechodná krajina od kolonizovaného po nezávislý národ adaptačným procesom pre aplikáciu ideológie národa, konkrétne Pancasily. Niekto súhlasí a niekto cíti námietky.

(Prečítajte si tiež: Pochopenie polohy a funkcie Pancasily)

Potom v rokoch 1950-1959 sa demokratický systém úspešne implementoval prostredníctvom volieb v roku 1955, ktoré sa konali s cieľom zvoliť členov, z ktorých sa volia. Zvolení členovia však neboli schopní pripraviť ústavu podľa očakávania. 5. júla 1959 teda prezident Soekarno vydal prezidentský dekrét z roku 1959 o rozpustení ústavodarného zhromaždenia a zrušení ÚUDS z roku 1950, ktorý sa stal ústavou z roku 1945.

V rokoch 1959 - 1966 zmenil Soekarno ako prezident vládny systém na systém riadenej demokracie. Prezident okrem toho rozšíril úlohu armády v politickom prvku kombináciou POLRI a TNI do ABRI (svet Angkatan Bersuangan Republik World).

New Order (1966-1998)

Nový poriadok začal nástupom Suharta, ktorý sa stal prezidentom, ktorý nahradil Soekarno 22. februára 1967. Na začiatku nového rádu musel prezident Soeharto prekonať chaos, ktorý existoval vo svete, vyvinul Suharto niekoľko snáh o obnovu, konkrétne:

 1. Päťročný plán rozvoja (Replita).
 2. Voľby.
 3. Rozvoj vzdelávania pre implementáciu Usmernení pre život a skúsenosti v Pancasile.
 4. Spravodlivý rozvoj.

Počas riadenia vlády vzniklo tiež niekoľko problémov, ktoré vyvolali demonštrácie, ktoré sa konali 13. - 14. mája 1998, vrátane:

 1. Nárast KKN (korupcia, tajná dohoda a protekcia).
 2. Obmedzené právo na prejav.
 3. Dvojitá rola ABRI (dvojitá funkcia).

Napokon 21. mája 1998 Soeharto rezignoval na svoju funkciu po tridsiatich rokoch pôsobenia vo funkcii prezidenta. Tak sa skončila éra Nového poriadku.

Reforma (1998-súčasnosť)

Éra reforiem sa začala zmenou prezidenta z Suharta na BJ Habibieho, ktorý pôvodne pôsobil ako viceprezident. Toto vedenie bolo použité na reformu všetkých predchádzajúcich vládnych štruktúr. Kroky, ktoré podnikla spoločnosť Habibie, boli:

 1. Reformný kabinet bol zostavený 22. mája 1998.
 2. Zlepšiť ekonomický systém zvýšením výmenného kurzu rupie a rekonštrukciou národného hospodárstva.
 3. Reforma politickej sféry.
 4. Vydaný zákon č. 9 z roku 1998 týkajúci sa slobody prejavu na verejnosti.
 5. Riešenie problému s dvojitou funkciou ABRI.
 6. Reforma právnej oblasti.
 7. Usporiadanie mimoriadneho zasadania MPR, aby sa mohli vydať nové dekréty.