Zostavovanie kritiky a esejí, tu sú kroky!

V predchádzajúcom materiáli sme sa naučili porovnávať kritiku a eseje. Kde nielen z hľadiska porozumenia, ale aj účelu písania, má rozdiely. Kritika, ako vieme, je vyjadrením hodnotenia diela na základe hĺbkovej analýzy. Okrem posudzovania má obvykle literárna kritika aj funkciu širšieho štúdia a interpretácie literárnych diel.

Esej medzitým predstavuje spôsob pohľadu na objekt alebo udalosť, čo nie je vždy práca. Písanie eseje je veľmi dôležité pre precvičenie zručností vo svete písania, pretože táto esej obsahuje názor autora sprevádzaný správnou teóriou alebo údajmi.

Jedna vec je však istá, že pri zostavovaní kritiky i esejí vždy existujú kroky, ktoré si vyžadujú pozornosť. Takto budeme schopní vytvoriť kritický text alebo esej, ktoré sú správne a dobré. Aké sú teda kroky?

Zostavovanie kritiky a esejí

Prvým krokom pri zostavovaní dobrej a správnej kritiky je pozorné prečítanie alebo pozorné sledovanie literárneho diela, ktoré má byť kritizované. Je to tak preto, že keď kritik kritizuje, už presne vie, čo bude kritizovať, aby nedopustil kritiku bezstarostne.

Druhým krokom je vybaviť sa znalosťami literárnych diel, ktoré budú kritizované. Rovnako ako predtým, aj to, že sa človek vybaví znalosťami diela, ktoré má byť kritizované, umožní kritikom ľahšie vyjadriť svoj názor.

(Prečítajte si tiež: Porovnanie kritiky a esejí)

Po tretie, zozbierajte podporné údaje. Kde podporné údaje neskôr posilnia kritické hodnotenie diela. Je to v súlade so skutočnosťou alebo nie, atď.

Pri kritike literárneho diela je múdry kritik povinný nielen odhaliť slabé stránky diela, ale aj vyzdvihnúť jeho silné stránky. Inými slovami, slabé a silné stránky musia byť vyvážené.

Na záver relevantná teoretická štúdia. Na podporu kritického posúdenia konkrétnej práce sú potrebné príslušné teoretické štúdie.

Pri identifikácii prvkov literárnej kritiky a esejí je potrebné vedieť niekoľko vecí. Kritici

1. Existujú výhody a nevýhody

2. Buďte objektívni

3. Vybavené teoretickou štúdiou

Eseje

1. Využívanie osobného alebo subjektívneho pohľadu

2. Nielen hodnotenie diela, ale aj hodnotenie každodenného života a dokonca aj fantázie spisovateľa

Príklady literárnej kritiky

príklady literárnej kritiky

Príklady esejí vo filme „Batman“

príklad eseje