Pascalov zákon, vzorce a aplikácie

Počuli ste už o Pascalovom zákone? Pascalov zákon je zákon, ktorý sa používa na meranie tlaku kvapaliny. Tento zákon predložil francúzsky filozof a vedec, konkrétne Blaise Pascal.

Pascal uviedol: „Keď sa na niektorú časť kvapaliny v uzavretej nádobe aplikuje tlak, bude sa tlak prenášať rovnako vo všetkých smeroch konštantnou silou a smer bude kolmý na povrch nádobky.“

Čo tým myslíte? Podľa tohto zákona bude akékoľvek zvýšenie tlaku na povrch kvapaliny prenášané do všetkých smerov kvapaliny. Preto sa tento zákon vzťahuje iba na kvapaliny, najmä na kvapaliny.

(Prečítajte si tiež: Pozerajte sa hlbšie na zákon chemickej rovnováhy)

Samotná kvapalina má dve hlavné vlastnosti, a to, že môže meniť tvar a môže tiecť. Preto je tekutina tiež obsiahnutá v tekutine.

pascal

Pascalov zákon možno formulovať nasledovne.

P out = P dovnútra

Pretože už vieme, že vzorec pre tlak je sila vydelená plochou (P = F / A), je možné vzorec prepísať nasledovne.

Pascalov zákon vzorca

Na čo sa Pascalov zákon používa? Jedným z najbežnejších príkladov použitia tohto zákona je hydraulická páka. Hydraulická páka je schopná poskytnúť oveľa väčšiu výstupnú silu ako sacia sila. Je to tak preto, lebo vonkajší piest je väčší ako vnútorný piest.

Napríklad, ak je plocha vonkajšieho piestu 20-krát väčšia ako plocha vnútorného piestu, vytvorená sila sa vynásobí faktorom 20. To znamená, že ak sa táto sila rovná 100 kilogramom, piest dokáže zdvihnúť automobil s hmotnosťou 2 000 kilogramov alebo 2 tony.