Druhy zlomkov a príklady

Niektorí ľudia si myslia, že matematika je zložitá, aj keď táto veda veľmi úzko súvisí s našim každodenným životom. V matematike nájdeme zlomky. Čo sú zlomky? Akékoľvek typy zlomkov a tak ďalej.

Zlomky sú čísla, ktoré je možné vyjadriť v tvare „a / b“, kde a a b sú celé čísla a b = 0. Kde pre čísla a sa nazýva čitateľ a číslo b sa nazýva menovateľ a v podstate sú transakcie vo zlomkoch spôsob, ako zjednodušiť čitateľa a menovateľa. .

Zjednodušenie čitateľa a menovateľa uľahčí aritmetické operácie, takže neprodukuje príliš veľké množstvo, ale má stále rovnakú hodnotu. Existuje niekoľko typov čísel zlomkov, a to čisté zlomky, nečisté zlomky a zmiešané čísla.

  1. Čisté zlomky

Čistý zlomok je zlomok, ktorého čitateľská hodnota je menšia ako menovateľ (a <b). Táto čistá frakcia patrí k jednému typu bežných frakcií. Príklady tejto čistej frakcie sú: 2/3, 4 / 7,1 / 5 alebo 3/18.

  1. Nečisté zlomky

Nečistý zlomok je zlomok, ktorého čitateľská hodnota je väčšia ako menovateľ (a> b). Príklady nečistých frakcií zahŕňajú: 5/3, 4/3 a 11/7.

(Prečítajte si tiež: Vyjadrenia a otvorené vety v matematike)

  1. Zmiešaná frakcia

Zmiešané číslo je kombináciou celočíselnej časti a čistej zlomkovej časti. Príklady zahŕňajú 1 1/2, 2 2/3, 4 3/5 atď.

Sčítanie zlomkov

Ak už chápete typy čísel zlomkov, potom môžeme zadať materiál a pridať čísla zlomkov. Pre zlomky, ktoré majú rovnakého menovateľa, je potrebné pridať iba čísla v hornej časti alebo sa ich bežne označovať ako čitateľ. Napríklad: 1/2 + 3/2 = 4/2.

Na druhej strane, ak chcete pridať zlomky s rôznymi menovateľmi, musíte najskôr zmeniť alebo vyrovnať menovatele. Je to tak preto, že zlomky nemožno pridať priamo, ak majú menovatelia odlišné hodnoty.

Pri zmene zlomkov tak, aby boli menovatele rovnaké, je potrebné použiť najmenší spoločný násobok (KPK) z týchto dvoch menovateľov. Príklady sú nasledujúce:

1/5 + 2/3, potom LCM 3 a 5 je 15

riešenie: (1 × 3) + (2 × 5) / 5 × 3 = 3 + 10 = 13/15