Definícia a účel maľby čl

Možno ste videli obrazy, keď ste sa zúčastnili výstavy obrazov, alebo navštívili múzeum. Ale už ste niekedy identifikovali alebo obdivovali krásny obraz? Samotná maľba je umelecké dielo, ktoré verejnosť často obdivuje z hľadiska objektov, tém, médií, a to aj z dôvodu maliarovho zámeru robiť svoje obrazy.

Význam maľby je súčasťou výtvarného umenia, ktoré sa vyrába v dvojrozmernej podobe, kde sú prvkami predovšetkým línie a farby. Od maľby sa vyžaduje, aby dokázala prejaviť tému alebo vybraný nápad.

Každý umelec alebo maliar má zvyčajne svoje vlastné ciele v produkcii diel, to je cieľ práce v maľbe. Ciele práce v maľbe možno všeobecne rozdeliť do šiestich, a to na náboženské, estetické, symbolické, obchodné, magické a výrazové ciele.

Symbolický účel

Tento cieľ znamená, že cieľom umelca je maľba, ktorá má opísať alebo symbolizovať ideál života, a to osobné aj skupinové ideály.

(Prečítajte si tiež: Spoznávanie teórie zvrchovanosti)

Týmito ideálmi sú napríklad šťastie, sila, pokoj alebo iná pozitívna vôľa, ktorá je pre človeka prospešná. Príkladom tohto obrazu je obraz princa Diponegoro od Basukiho Abdullaha

Estetický účel

Estetický účel znamená, že cieľom maliara je maľba iba kvôli kráse, aby sa dielo dalo vychutnať ako dekorácia alebo dekorácia. Príklady obrazov vyrobených na estetické účely sú obrazy krajiny a obrazy komunitných aktivít.

Náboženský účel

Maliar má náboženský účel, čo znamená, že maliar vykonáva maliarske činnosti tak, aby jeho umelecké diela boli použité ako posvätenie alebo darovanie Bohu, Bohu alebo predkom polyteizmu a monoteizmu. Jedným z príkladov maľby vyrobenej na náboženské účely je maľba na presahujúcej stene jaskyne v Marose v južnom Sulawesi.

Komerčný účel

Tento cieľ znamená, že maliar má vôľu maľovať na základe uprednostňovania vkusu kupujúceho alebo zákazníka jeho diela. Príkladom obrazu s komerčným účelom je práca pouličných umelcov v Yogyakarte

Účel vyjadrenia

Účel vyjadrenia znamená, že umelec maľuje tak, aby vyjadril svoje vlastné pocity bez akýchkoľvek ďalších prvkov. Umelec s týmto cieľom úplne venuje všetky svoje pocity a prejavy maliarskemu dielu. Každý maliar má v tomto smere svoju vlastnú techniku.

Magický účel

Magický účel znamená, že umelec alebo umelec vytvorí umelecké dielo v podobe maľby ako materiálu, ktorý prinesie mágiu alebo mágiu. Tento obraz je primitívny, ale mnoho moderných umelcov si túto tému osvojilo, aby vytvorili magický dojem. Mnoho maliarov na Bali si vybralo maľbu s pochopením pre primitivizmus ako tému pre tvorbu maliarskych diel.