Vymedzenie pojmu a úloha podnikania

Hospodárska kríza, ktorá nastala v roku 1998, poskytla svetu cenné ponaučenia z rozvoja sektoru mikropodnikov a malých a stredných podnikov. Podnikateľská skupina UMKM má na svete veľmi veľké množstvo a je jediným posilňovačom ľudovej ekonomiky, keď dôjde k hospodárskemu poklesu. Vláda sa doteraz snaží podporovať úlohu podnikania v rozvoji svetového hospodárstva.

Hnutie zamerané na budovanie podnikania prijalo viac ako 140 krajín sveta a je veľkým dôkazom toho, že podnikanie je zmýšľaním pri budovaní národa. Čo je potom podnikanie? Hovorí sa teda, že má veľkú úlohu v ekonomike. Pozrime sa na vysvetlenie!

Podnikanie je schopnosť podnikateľa alebo podnikateľa čo najlepšie kombinovať všetky existujúce výrobné faktory. Existuje niekoľko odborníkov, ktorí definujú pojem podnikanie. Podľa Penroseovej je podnikanie činnosť, ktorá zahŕňa identifikáciu príležitostí v ekonomickom systéme.

Podľa Richarda Cantillona definuje podnikanie ako živnostníka. John J. Kao medzitým uviedol, že podnikaním sa rozumejú tí, ktorí sú schopní niečo pohnúť, nasmerovať svoju kreativitu k vytvoreniu niečoho nového a majú nadšenie ich uskutočňovať.

Od domácich odborníkov sa nájdu takí, ktorí sa vyjadrujú k definícii podnikania. Ahmad Sanusi usúdil, že podnikanie je hodnota, ktorá sa prejavuje v správaní, ktoré je základom, tipmi, taktikou a výsledkami podnikania. Soeharto Prawiro vyhodnotil podnikanie ako hodnotu potrebnú na začatie podnikania a rozvoj podnikania.

(Prečítajte si tiež: Rozdiely v pracovnej sile a pracovnej sile)

Charakteristické pre podnikanie alebo podnikanie je zatiaľ to, že musia mať sebadôveru, sú zamerané na úlohy a výsledky, odvážia sa riskovať, vodcovstvo, sú orientované na budúcnosť a originálne. Okrem toho možno etapy podnikania začať od počiatočnej fázy, etapy podnikania, etapy rozvoja podnikania a etapy udržania firmy.

Podnikateľská rola

Ekonomický rozvoj je proces, ktorý spôsobuje zvyšovanie príjmu ľudí na obyvateľa. Preto sa úloha podnikania považuje za veľmi dôležitú a môže povzbudiť národný hospodársky rozvoj. Medzi úlohy podnikania patria:

  • Otváranie pracovných miest
  • Zvýšiť národný dôchodok
  • Znižovanie hospodárskych a sociálnych rozdielov
  • Podpora vytvárania spravodlivej a prosperujúcej spoločnosti
  • Zvýšiť investície v krajine
  • Zvýšiť výnosy z daní