Určenie vektorového výsledníka grafickými a analytickými metódami

Ako sme už diskutovali v predchádzajúcich článkoch, vektory sú matematické symboly, ktoré majú smer a veľkosť. Z tohto dôvodu nie sú operácie s vektormi také jednoduché ako pridávanie alebo vynásobenie bežných čísel. Vo fyzike sa vektory bežne používajú na označenie rýchlosti, sily a hybnosti. Ako však nájdete smer a veľkosť alebo výsledný vektor? Existujú 2 spôsoby, ktoré možno použiť na nájdenie výsledného vektora, a to grafická metóda a analytická metóda.

Metóda grafu

Pri použití metódy grafov musí byť vektorové kreslenie verné v mierke. Smer vektora zodpovedá smeru vektorovej šípky a veľkosť vektora sa musí zhodovať s jeho dĺžkou. Potom môžeme pomocou metódy sčítania alebo odčítania vektorov určiť veľkosť výsledného vektora. Po nájdení zmerajte dĺžku a smer vektora pomocou uhlomera.

(Prečítajte si tiež: Poďme zistiť, typy a vlastnosti vektorov)

Nevýhodou tejto metódy je, že môže spôsobiť systematické chyby pri výpočte dvoch alebo viacerých vektorov.

Analytická metóda

Na rozdiel od grafovej metódy určuje analytická metóda veľkosť a smer vektorov pomocou vzorcov a náčrtov. Táto metóda sa vykonáva pomocou referencie vo forme karteziánskeho súradnicového systému s východiskovým bodom v súradniciach (0, 0).

Nasleduje vzorec na výpočet vektorov pomocou analytických metód.

výslednica1

Okrem grafických a analytických metód existuje v zásade ešte niekoľko spôsobov, ako sa dajú použiť vektorové operácie, a to ako sčítanie, tak aj odčítanie. Tu môžeme použiť trojuholníkovú metódu, Tierovú metódu a Polygónovú metódu. Vysvetlenie týchto troch metód je možné vidieť tu.