Ako správne a správne napísať predhovor?

Ako už názov napovedá, predslovom je riadok viet, ktoré sa stávajú úvodom alebo otvorením článku, ktoré chce autor uviesť, skôr ako vstúpi do hlavnej časti diskusie. Úvodné slová možno nájsť vo vedeckých aj vedeckých prácach. Má vlastnú všeobecnú povahu, tj. Nerozoberá jednu tému, ale rozoberá ako celok to, o čom sa v príspevku pojednáva. Obsah tiež zvyčajne nie je veľmi dlhý. Býva to krátke, ale jasné a zaujímavé, takže z tohto predslovu sa čitateľ bude chcieť ponoriť do ďalšej kapitoly za kapitolou.

Podľa Wikipédie je predhovor prvou časťou, ktorá uvádza účel a účel písania. Potom zvyčajne nasleduje telo a záver. V predslove je zvyčajne poďakovanie od autora, potom krátka diskusia k obsahu a nakoniec sa dostaneme k záverečnej časti. V podstate sa tu nachádzajú 3 časti, a to úvodná, obsahová a záverečná.

Otvárač

V úvodnej časti, ktorá sa zvyčajne nachádza v prvom až druhom odseku, autor zvyčajne vyjadrí svoju vďačnosť za to, že mohol dokončiť písanie. Komu? Kto iný, ak nie Boh všemohúci. Pre tých, ktorí sú moslimovia, sú jeho výroky adresované Alahovi SWT a podobne aj vyznávačom iných náboženstiev. Úvodná veta sa zvyčajne začína vetou „Chvála vďačnosti“,

Príklad:

Chvála Bohu všemohúcemu, pretože s jeho milosťou je možné túto vedeckú prácu správne dokončiť. Okrem toho by sme tiež chceli vyjadriť našu najhlbšiu vďaku všetkým, ktorí pomohli pri príprave tejto vedeckej práce.

alebo

Chváľme našu vďačnosť za prítomnosť všemohúceho Boha, pretože iba s jeho milosťou môžeme konečne dokončiť túto vedeckú prácu s názvom „Úloha inteligentných telefónov pri podpore produktivity človeka“ včas.

Obsah

V časti s obsahom zvyčajne autor napíše úmysel a účel písania, po ktorom nasleduje malý popis obsahu.

Príklad:

Táto vedecká práca bola zostavená s cieľom získať aktualizované informácie o úlohe inteligentných telefónov v živote. To, že nie vždy pozeráte na smartphone dlho, bude mať zlý dopad, môže to tiež zvýšiť produktivitu.

(Prečítajte si tiež: Preskúmanie štruktúry vedeckej práce od začiatku do konca)

V prípade tejto druhej časti sa odporúča nezaoberať sa príliš podrobnými informáciami. Pretože ii bude mať za následok príliš dlhý úvod. Musíte len trochu vysvetliť obsah vedeckej práce, aby ste čitateľom poskytli malý náhľad.

Zatvára sa

Posledná časť predslovu sa nazýva uzávierka. V tejto časti sa pisateľ zvyčajne ospravedlní a dúfa za vykonané vedecké práce. Toto ospravedlnenie zahŕňa, ak sa neskôr vyskytnú chyby v písaní. Pretože, ako sa hovorí, ľudský nedostatok, dokonalosť patrí iba Bohu.

Príklad:

Aj keď úprimne dúfame, že tento vedecký článok nemá chyby, uvedomujeme si, že naše vedomosti sú veľmi obmedzené, takže stále očakávame vstupy a konštruktívnu kritiku a návrhy pre túto vedeckú prácu s cieľom dosiahnuť cieľ poskytovať aktualizované informácie čitateľom.

kniha obsahujúca úvodnú kate

Ďalej uvádzame niekoľko príkladov úvodov podľa vašich potrieb, návrhov, vedeckých prác a prác.

Vzorový úvodný návrh

Chvála Bohu Alláhovi SWT, organizátorovi vesmíru, ktorý udelil svoju milosť tak, že sa nám podarilo správne zostaviť výskumný návrh „Vidieť koreláciu medzi diabetom mellitom a nezdravou stravou“.

Tento návrh bol predložený s cieľom zistiť viac informácií o vzťahu medzi nezdravou stravou a diabetom mellitom. Toto je jedna z včasných prevencií zameraných na minimalizáciu počtu postihnutých týmto ochorením.

Aj keď úprimne dúfame, že tento návrh nebude mať žiadne nedostatky, uvedomujeme si, že naše vedomosti sú veľmi obmedzené, takže stále očakávame vstupy a konštruktívnu kritiku a návrhy čitateľov týkajúce sa tohto návrhu, aby sa mohol výskum riadne vykonať, aby bolo možné dosiahnuť aj účel tohto výskumu. .

Príklad predslovu k vedeckej práci

Chváľme našu vďačnosť za prítomnosť všemohúceho Boha, pretože iba s jeho milosťou môžeme konečne dokončiť túto vedeckú prácu s názvom „Úloha inteligentných telefónov pri podpore produktivity človeka“ včas.

Táto vedecká práca bola zostavená s cieľom získať aktualizované informácie o úlohe inteligentných telefónov v živote. To, že nie vždy pozeráte na smartphone dlho, bude mať zlý dopad, môže to tiež zvýšiť produktivitu.

Aj keď úprimne dúfame, že tento vedecký článok nemá chyby, uvedomujeme si, že naše vedomosti sú veľmi obmedzené, takže stále očakávame vstupy a konštruktívnu kritiku a návrhy pre túto vedeckú prácu s cieľom dosiahnuť cieľ poskytovať aktualizované informácie čitateľom.

Vzorové úvodné príspevky

Naša vďačnosť patrí do prítomnosti všemohúceho Boha za to, že mu udelil milosť vo forme príležitostí a vedomostí, aby bolo možné tento príspevok dokončiť včas.

Tiež by sme chceli poďakovať našim priateľom, ktorí prispeli poskytnutím svojich nápadov k tomu, aby bol tento príspevok dobre a prehľadne usporiadaný.

Dúfame, že tento príspevok môže zvýšiť vedomosti čitateľov. Ale okrem toho chápeme, že tento dokument ešte zďaleka nie je dokonalý, takže sa tešíme na konštruktívnu kritiku a návrhy na vytvorenie lepších budúcich článkov.