Sociálna zmena ako vplyv globalizácie, pozitívny aj negatívny

V predchádzajúcom článku sme sa zaoberali definíciami a faktormi, ktoré vedú k globalizácii. Napríklad Selo Soemardjan uviedol, že globalizácia je proces formovania komunikačných systémov a organizácií medzi komunitami po celom svete. Jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú globalizáciu, je rozvoj informačných a komunikačných technológií. Globalizácia má však určite vplyv na spoločnosť, z ktorých jeden je z hľadiska spoločenských zmien.

Ak chcete zistiť, aké sú účinky, pozrime sa na vysvetlenie!

Sociálna transformácia

Sociálna zmena je posun smerom k inému smeru v živote ľudí. Zmeny v rôznych aspektoch môžu mať pozitívny aj negatívny vplyv vrátane globalizácie.

Pozitívny vplyv globalizácie

Globalizácia uľahčila ľuďom na svete spojenie s ľuďmi v iných krajinách. Jedným z nich je urýchlenie šírenia informácií a komunikácie. Toto je veľmi ovplyvnené technologickým vývojom, najmä internetom. Napríklad prostredníctvom sociálnych médií môžeme v priebehu niekoľkých minút zistiť udalosti, ktoré sa práve stali v iných častiach Zeme.

(Prečítajte si tiež: Definícia a faktory ovplyvňujúce globalizáciu)

Globalizácia nám navyše pomáha aj pri našich každodenných činnostiach, viete. Tipy na varenie napríklad môžeme získať z videí nahraných Európanmi. Ľudia v rôznych krajinách určite žijú odlišný život od nás ako svetových ľudí. Pomocou internetu môžeme zistiť ich zvyky a ak dokážeme napodobniť dobré veci, určite nám to uľahčí život.

Vďaka globalizácii môže šírenie informácií, komunikácie a nových technológií tiež zvýšiť produktivitu priemyslu. Čím vyššia je výroba, tým samozrejme spoločnosť potrebuje viac pracovníkov. To má potom vplyv na zvýšenie pracovných príležitostí.

Negatívny dopad globalizácie

Aj keď globalizácia poskytuje pozitívne veci, existujú určité negatívne účinky na spoločenské zmeny. Zraniteľnosťou voči negatívnym dôsledkom globalizácie je miestna kultúra. Ak spoločnosť uprednostňuje vonkajšiu kultúru, bude menej ľudí schopných pokračovať v tradičnej kultúre. Preto musíme mať vedomie milovať svoju vlastnú kultúru, aby ju nenahrádzali cudzie kultúry.

Okrem toho začíname tiež porovnávať podmienky vo svete s podmienkami v zahraničí. Aj keď nás to môže motivovať, aby sme sa stali lepšou krajinou, sú aj chvíle, keď žiarlime na iné národy. Pre úrady môže táto podmienka zvýšiť túžbu po moci a túžbu ovládnuť oblasť.

Neustály vývoj technológií nakoniec prináša do životného prostredia aj zlé správy. Stále viac a viac tovární na uspokojenie dopytu po digitálnych produktoch spôsobí zvýšené znečistenie. Zdroje použité na výrobu digitálnych zariadení budú značne vybagrované a mohli by viesť k ich nedostatku.