Čo je to BMI alebo index telesnej hmotnosti?

Body Mass Index (BMI) alebo v angličtine nazývaný Body Mass Index (BMI) je ľahký výpočet, ktorý poskytuje základné informácie o tuku ľudského tela na základe telesnej hmotnosti a výšky. Táto metóda sa používa na predpovedanie rizika zdravotných problémov, s ktorými sa človek stretáva. Či už je to spôsobené nadmernou alebo podváhou.

BMI prvýkrát objavil medzi rokmi 1830 a 1850 belgický polymatik Adolphe Quetelet. Prostredníctvom toho môže človek zistiť, či je jeho váha primeraná alebo nie.

BMI možno vypočítať tak, že svoju hmotnosť (v kilogramoch) vydelíte svojou výškou (v metroch štvorcových).

Napríklad ak je telesná hmotnosť človeka 45 kg a výška 1,60 m (160 cm), index telesnej hmotnosti alebo index telesnej hmotnosti je:

BMI = 45 kg / (1,60 x 1,60) = 17,58

Pre niektorých ľudí môžu byť hodnoty indexu telesnej hmotnosti nepresné. Napríklad tehotné ženy alebo športovci s vysokou úrovňou aktivity patria medzi skupiny, ktorých hodnoty BMI neodrážajú aktuálny zdravotný stav. To znamená, že aj keď je ich hodnota BMI nad normou, neznamená to, že majú nadbytočný tuk.

(Prečítajte si tiež: Tipy na štúdium počas pôstneho mesiaca, aby ste zostali nadšení)

Ako teda zistíme, či je náš BMI v normálnej kategórii alebo naopak?

V zásade je výpočet BMI (podľa Ministerstva zdravotníctva SR) rozdelený do piatich kategórií, a to normálny, tenký, veľmi tenký, obézny a veľmi obézny. Normálne je, keď je BMI človeka v rozmedzí 18,5-25,0; podváha je, keď je BMI človeka medzi 17,0 - 18,4; veľmi tenký , to znamená, keď je BMI osoby pod 17,0; obezita alebo ľahká nadváha, keď je BMI medzi 25,1 - 27,0; dedič veľmi tučný je, keď má človek BMI viac ako 27.

Vo svete sa všeobecne považuje za ideálne, ak máte BMI medzi 20 a 22, zatiaľ čo muži majú pocit, že sú ideálni, keď je ich BMI 23 až 25. Čím vyšší je výpočet BMI, tým vyššie je riziko obezity u človeka.

No a čo ty? po vyrátaní čísel BMI ktorú kategóriu si myslíš?