Príklady starej poézie

Predtým sme diskutovali o vlastnostiach starej poézie a novej poézie. Všeobecne povedané, stará poézia bola viazaná rôznymi pravidlami, napríklad počtom riadkov a strofami a riekankami. Nová poézia medzitým býva voľnejšia a kategorizuje sa iba na základe jej obsahu.

Starú poéziu tvoria syair, riekanky a gurindam. Všetky tri majú svoje vlastné charakteristické znaky založené na ich obsahu a tvare. Ako už bolo povedané, stará poézia mala pravidlá týkajúce sa slok, riadkov, obsahu a riekaniek.

Po pochopení charakteristík poézie, najmä starej poézie, uvedieme príklady zo starých druhov poézie, aby sme ich mohli lepšie rozlíšiť.

Poézia

Syair je jeden typ starej poézie, ktorý sa skladá zo 4 riadkov alebo riadkov v každej strofe. Každý riadok verša má 8 až 14 slabík. Všetky sloky verša sú obsahové a majú rým aaaa. Poézia sa na základe svojho obsahu člení na náboženskú poéziu, obraznú poéziu, plastickú poéziu, romantickú poéziu a historickú poéziu. Jednou zo slávnych básní je náboženská poézia Hamza Fansuriho s názvom Syair Perahu. Nasleduje úryvok z Boat Verse.

(Prečítajte si tiež: Poznajte charakteristiky poézie)

To je to, čo madah,

Zostavte verš príliš krásne,

Oprava spôsobu pohybu,

To je miesto, kde i'tikat už bol opravený

 

Ó, mladý, spoznaj sám seba,

Je to obrazová loď vášho tela,

Bez ohľadu na to, ako dlho žijete,

Vaše mlčanie bude na veky vekov.

 

Ahoj mladý múdry

Vytvorte riadenie s usmerneniami,

Vyrobte si aj svoje člnkové náradie,

To je spôsob, ako napraviť človeka.

 

Posilnite tiež svoju loď,

Vyrábať zásoby vody a dreva,

Vložiť tam veslá

Aby rýchlosť vašej lode.

Pantun

Jedna zo starých básní, ktoré poznáme najviac, je pantun. Pantun má v každej strofe 4 riadky a pozostáva z 8 až 12 slabík na riadok. Prvé dva riadky pantunu sú sampiran, zatiaľ čo zvyšné dva riadky sú obsahové. Pantun má charakteristický rým, konkrétne abab. Na základe formy je pantun rozdelený na príbuzné rýmy, talibunové rýmy a bleskové rýmy. Príklad rýchlej riekanky je nasledovný.

Choďte nakupovať na trh Wijahan

Nezabudnite si kúpiť kedondong kyslý

Prostredie udržiavajte vždy čisté

Aby sme žili zdravo a pokojne

Gurindam

Posledným typom je gurindam. Gurindam sa skladá iba z dvoch riadkov v jednej strofe a každé pole pozostáva z 8 až 12 slabík. Obsah gurindamu všeobecne obsahuje vzdelávacie hodnoty, učí životné tipy a náboženstvo. Tu je niekoľko príkladov gurindamu.

(1) Kto sa chce spýtať

Opýtajte sa teda odborníkov

 

(2) Život bude chaotický

Ak nemáte vedeckého sprievodcu