Analýza štruktúry a jazykových pravidiel redakčného textu

Už ste niekedy počuli slovo redakčný text? Tento text je uverejnený v tlačených médiách, zvyčajne v novinách. Čítanie tohto typu textu prináša čitateľovi mnoho výhod, jednou z nich je zvyknutie si na kritické myslenie, pretože sa získavajú nielen vedomosti, ale aj hľadisko niečoho.

Redakčný text zvyčajne píše redakčná rada novín, ktoré obsahujú článok. Článok predstavuje názor redakčnej rady na aktuálnu udalosť / novinky / vydanie. Táto správa je nielen aktuálna, ale aj fenomenálna a kontroverzná.

Tento text je zahrnutý v type expozičného textu, ako aj v recenziách a textoch podobných diskusii. Štruktúra redakčného textu teda obsahuje úvod do problematiky (tézy), argumentáciu a potvrdenie. Textová štruktúra, na ktorú sa v tomto prípade odkazuje, nie je iba otázkou poriadku, ale aj myšlienkových vzorov.

Úvod do problematiky

Úvod do problematiky je úvodnou časťou textu. Jeho účelom je predstaviť problém alebo problém, o ktorých sa bude diskutovať v nasledujúcej časti. V časti Úvod do emisie sú predstavené aktuálne, fenomenálne a kontroverzné emisné udalosti.

Argument

Táto časť, ktorá predstavuje predloženie názorov / argumentov, je diskusnou časťou, ktorá obsahuje redakčné reakcie na problémy, ktoré boli už skôr uvedené.

Potvrdenie

Potvrdenie, v redakčnom texte vo forme záverov, návrhov alebo odporúčaní.

(Prečítajte si tiež: Úvod do redakčného textu)

Ak sa navyše pozriete na jazykové pravidlá, redakčné texty sa delia na jazykové pravidlá, ktoré sa vyznačujú publicistickým jazykom. Charakteristika publicistického jazyka v tomto texte, okrem iného.

  • Hlavná veta je veta, ktorá predstavuje hlavnú myšlienku v texte. Na uľahčenie hľadania hlavnej vety sa zamerajte na prvú vetu textu.
  • Frekvencia príslovky je slovo, ktoré označuje intenzitu činnosti. Rovnako ako: niekedy, často a často.
  • V spojení je rozdelená na 3 časti, a to usporiadanie argumentov, posilnenie argumentov a vysvetlenie očakávaní.
  • Používanie materiálnych, vzťahových a duševných slovies. Kde pre vecné sloveso označuje fyzickú činnosť alebo udalosť. Zatiaľ čo pre relačné slovesá opisom definície a nakoniec mentálne slovesá vysvetlením vnímania, náklonnosti a poznania.