Vyplňte trigonometrické tabuľky od 0 do 360 °

Hovorenie o trigonometrických problémoch určite nie je ďaleko od trigonometrickej tabuľky, ktorá v tomto prípade pomôže vyriešiť rôzne trigonometrické hodnoty z uhla. Samotné trigonometrické hodnoty zahŕňajú sínus, kosínus a tangens.

Sinus (sin) je pomer strany trojuholníka pred rohom a preponou; Kosínus (cos) je pomer strán trojuholníka v rohu k prepone; zatiaľ čo Tangens (tan) je pomer strany trojuholníka pred rohom a strany trojuholníka na rohu.

Všetky tieto prvky - sin cos a tan, ktoré platia iba pre pravé trojuholníky alebo trojuholníky s jedným uhlom 90 stupňov, zohrávajú úlohu pri hľadaní uhlov tvarov, najmä pri výpočte základných trigonometrických špeciálnych uhlov.

(Prečítajte si tiež: Známe od 3000 rokov, čo je trigonometria?)

Samotný špeciálny uhol je uhol s trigonometrickým pomerom, ktorý je možné určiť bez použitia tabuľky alebo kalkulačky. Predmetné uhly sú 0ᴼ, 30ᴼ, 45ᴼ, 60ᴼ, 90ᴼ.

Tu sú hodnoty trigonometrického pomeru pre špeciálne uhly (kvadrant I)

stôl sin cos tan

Pre tých z vás, ktorí stále majú problémy s odpovedaním na otázky spojené s trigonometrickými vzorcami a rovnicami, je tu úplná tabuľka tangentného sínusu a kosínusu všetkých uhlov, ktoré sú tvorené celým kruhom alebo sa bežne nazývajú 360 ° kruh.

Tabuľka Sin Cos Tan Quadrant II (90 ° - 180 °)

trigonometrická tabuľka od 90 do 180 stupňov

Sin Cos Tan Quadrant III (180 ° - 270 °)

trigonometrická tabuľka od 180 do 270 stupňov

Sin Cos Tan Quadrant IV (270 ° - 360 °)

trigonometrická tabuľka od 270 do 360 stupňov