Povaha miestnej múdrosti

V poriadku ľudského života je modernizácia niečo, čomu sa ťažko dá vyhnúť. Aj napriek tomu miestna múdrosť neznamená, že je možné ju opustiť. Je to tak preto, lebo miestna múdrosť zastáva hodnoty, ktoré sú hlboko zakorenené v spoločnosti. Aké sú potom definície, vlastnosti a funkcie miestnej múdrosti?

Pojem „miestna múdrosť“ sa vo všeobecnosti skladá z dvoch slov, a to „múdrosť a miestna múdrosť“, takže je možné ju chápať ako miestnu miestnu myšlienku, ktorá je múdra, plná múdrosti a dobrej hodnoty, ktorá je zakomponovaná a nasleduje členmi komunity. Lokálnu múdrosť teda možno definovať ako výsledok procesu dlhodobého prispôsobovania sa z generácie na generáciu prírodnému prostrediu, v ktorom žijú, a stáva sa hodnotovým systémom života odovzdávaným medzi generáciami.

Miestna múdrosť sa odráža v každej komunitnej činnosti, ako je náboženstvo, kultúra a zvyky. Etika v komunite, ktorá je založená na kultivovaných ušľachtilých hodnotách, sa môže stať formou miestnej múdrosti, ak spĺňa nasledujúce charakteristiky:

 • Schopný prežiť proti vonkajšej kultúre
 • Má schopnosť pojať kultúrne prvky
 • Má schopnosť integrovať prvky vonkajšej kultúry do pôvodnej kultúry
 • Mať schopnosť ovládať
 • Schopný nasmerovať kultúrny rozvoj

(Prečítajte si tiež: Spoznávanie zelenej technológie)

Okrem toho je miestna múdrosť zásadne dynamická a dokáže sa prispôsobiť meniacej sa dobe. Miestna múdrosť sa pri vývoji neustále používa ako vodítko v živote, takže má niekoľko funkcií, napríklad:

 • Slúži na ochranu a zachovanie prírodných zdrojov (SDA)
 • Slúži na rozvoj ľudských zdrojov (HR), ako sú obrady životného cyklu
 • Slúži na rozvoj kultúry a vedy
 • Slúži ako rada, viera, literatúra a tabu
 • Existuje etický a morálny význam
 • Má to aj politický význam

Miestna múdrosť sa v zásade líši v určitých dimenziách a čase. Rozdiel v miestnej múdrosti v každom regióne na svete nastáva v dôsledku rozdielnych geografických podmienok medzi regiónmi, takže prispôsobenie miestnej múdrosti prostrediu tiež čelí rozdielom. Preto je miestna múdrosť hmatateľná a nehmotná.

Potenciálna miestna múdrosť vo svete

Miestna múdrosť obsiahnutá v rôznych stránkach života ľudí má účel a vlastnosti, ktoré samozrejme smerujú k prírode aj k udržateľnosti živých vecí. Vo svete sa nachádza niekoľko miestnych múdrostí, vrátane:

 • Miestna múdrosť v komunitných prácach
 • Miestna múdrosť pri využívaní prírodných zdrojov
 • Miestna múdrosť v komunitných mýtoch
 • Miestna múdrosť v poľnohospodárstve
 • Miestna múdrosť v kultúrnych príbehoch, radách a literatúre.