Atmosférická dynamika a ich vplyv na život

Planéta Zem je pokrytá vrstvou atmosféry, ktorá chráni živé bytosti v nej pred škodlivým žiarením. Vplyv atmosféry na Zem a živé veci určite poskytuje veľa výhod. Samotná atmosféra je vrstva vzduchu pozostávajúca z niekoľkých plynov, ktoré Zem používa na svoju ochranu: nielen pred žiarením, ale aj pred nebeskými telesami.

Atmosféra obklopuje Zem s hrúbkou viac ako 650 kilometrov. Táto vrstva je tvorená dusíkom o 78 percent a kyslíkom o 21 percent. Atmosféra je tiež rozdelená do piatich vrstiev na základe tepelných charakteristík, zloženia, pohybových vlastností a hustoty. Päť vrstiev zahŕňa troposféru, stratosféru, mezosféru, termosféru a exosféru.

Troposféra je vrstva najbližšie k povrchu Zeme. Vzdialenosť je asi 0 až 15 kilometrov. V troposfére sa vyskytujú poveternostné javy ako dážď a blesky. V ďalšej vrstve je stratosféra, ktorá je nad troposférou. Vzdialenosť je asi 15 až 40 kilometrov od povrchu Zeme. Táto vrstva slúži na absorpciu a šírenie ultrafialového žiarenia zo slnka.

Nad stratosférou leží mezosféra vo výške 40 až 70 kilometrov nad povrchom Zeme. Potom na jej vrchole je termosféra, ktorá je vzdialená 70 až 400 kilometrov od zemského povrchu. Termosféra sa tiež označuje ako ionosféra kvôli procesu ionizácie atómov a molekúl, ktoré interagujú so slnečnou plazmou.

(Prečítajte si tiež: Dynamika hydrosféry a jej vplyv na život)

Nakoniec existuje exosféra ako ochrana a vonkajšia vrstva, ktorá pokrýva Zem. Táto vrstva sa nachádza 800 až 3 260 kilometrov od zemského povrchu. Satelity, ktoré obiehajú okolo Zeme, sú v exosfére.

Existencia života na Zemi je jedným z dopadov atmosféry. Atmosféra má veľmi dôležitú úlohu pri prežití živých vecí na Zemi. Vďaka atmosfére sú živé veci chránené pred škodlivým žiarením, a to ako zo Slnka, tak aj z iného kozmického žiarenia. Atmosféra navyše udržuje teplotu na Zemi tiež teplú, aby bola obývateľná.

Atmosféra tiež umožňuje transport vodných pár cirkuláciou. Vyskytuje sa aj počasie, ktoré cítime každý deň, napríklad slnečné, oblačné alebo daždivé počasie, a má vplyv na atmosféru. Atmosféra poskytuje rôzne plyny, ktoré sú prospešné pre živé veci. Nielen to, atmosféra je tiež médium schopné prenášať energiu.

Nie je nezvyčajné, že meteority alebo iné mimozemské objekty zasiahli Zem, ale tieto objekty zvyčajne v atmosfére zhoreli. Preto nás atmosféra chráni aj pred údermi meteoritov. Atmosféra tiež poskytuje ranný priestor pre lietadlá alebo pre satelity obiehajúce okolo Zeme.