Čo je to anabolizmus?

Metabolizmus je rad chemických reakcií, ktoré prebiehajú v organizmoch na udržanie života. Tieto procesy umožňujú organizmom rásť a množiť sa, udržiavať štruktúru a reagovať na svoje prostredie. Všeobecne má metabolizmus dve smerné trajektórie organických chemických reakcií, a to katabolizmus a anabolizmus. V čom je rozdiel?

Katabolizmus je metabolická cesta, ktorá štiepi komplexný substrát organických molekúl na svoje základné zložky a zároveň uvoľňuje energiu, zvyčajne vo forme ATP. Medzitým je anabolizmus metabolická cesta, ktorá kompiluje niektoré jednoduché organické zlúčeniny do chemických zlúčenín alebo komplexných molekúl.

Všeobecne povedané, anabolizmus vyžaduje energiu zvonka, v tomto prípade ľahkú a chemickú energiu. Energia sa potom použije na naviazanie výsledných jednoduchých zlúčenín na komplexnejšie zlúčeniny. Stručne povedané, v tomto procese sa požadovaná energia nestráca, ale ukladá sa vo forme chemických väzieb v komplexných zlúčeninách, ktoré sa tvoria.

(Prečítajte si tiež: Spoznávanie biologických odborov)

Anabolizmus pozostáva z troch základných etáp vrátane produkcie prekurzorov, ako sú aminokyseliny, monosacharidy a nukleotidy; aktivácia zlúčenín do reaktívnych foriem pomocou energie z ATP; a zabudovanie týchto prekurzorov do komplexných molekúl, ako sú proteíny, polysacharidy, tuky a nukleové kyseliny.

Anabolizmus, ktorý využíva svetelnú energiu, je známy ako fotosyntéza, zatiaľ čo tie, ktoré využívajú chemickú energiu, sú známe ako chemosyntéza.

Anabolické produkty slúžia základnej funkcii. Tieto produkty zahŕňajú glykogén a bielkoviny ako palivo v tele, nukleové kyseliny na kopírovanie genetickej informácie. Bielkoviny, lipidy a uhľohydráty tvoria štruktúru tela živých vecí, intracelulárne aj extracelulárne. Ak je syntéza týchto materiálov rýchlejšia ako rozpad, organizmy budú rásť.

Proces anabolizmu je v podstate pre telo veľmi dôležitý. Pretože bez tohto procesu nedôjde k kontinuite rastu a buniek v tkanivách a orgánoch tela.

Anabolický proces môže byť narušený, ak sa vyskytnú problémy s prítomnými hormónmi. Medzi problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri každom z týchto hormónov, patrí inzulínová rezistencia, nedostatok rastového hormónu (GHD), abnormálne hladiny testosterónu a ďalšie.