Druh práce podľa kvality

V spoločnosti trvá náborový proces pre potenciálnych pracovníkov pomerne dlho. Je to z toho dôvodu, že hodnotenie kvalifikácií, ktoré každý kandidát má, je dosť základné. Pre uchádzača rovnaký typ pracovnej sily. Pri rozhodovaní o zaslaní žiadosti musia najskôr zvážiť kvalitu, ktorú majú, zodpovedať kvalifikácii požadovanej spoločnosťou alebo nie.

V prípade personálnej spoločnosti je isté, že je schopná rozlíšiť potrebnú kvalitu pracovníkov, a to tak z hľadiska profesie uchádzača, ako aj z hľadiska vzdelania až po špecializácie, ktoré musia mať budúci pracovníci neskôr. Aby si kandidáti aj náborári porozumeli, musia poznať typ pracovnej sily z hľadiska kvality.

Pracovnú silu možno na základe jej kvality rozdeliť na tri, a to vzdelaných pracovníkov, vyškolených pracovníkov a nevzdelaných pracovníkov.

Vzdelaná pracovná sila

Vzdelaní pracovníci sú pracovníci, ktorí potrebujú vzdelanie skôr, ako budú môcť vykonávať svoju prácu. Tento typ pracovnej sily musí mať odborné znalosti alebo znalosti v určitej oblasti s formálnym aj neformálnym vzdelaním.

(Prečítajte si tiež: Druhy práce)

Príklady tejto vzdelanej pracovnej sily zahŕňajú učiteľov, lekárov, právnikov, políciu atď.

Vyškolená pracovná sila

Vyškolení pracovníci sú pracovníci, ktorí nepotrebujú vzdelanie a potrebujú iba školenie, aby mohli pracovať. Všeobecne je tento typ pracovnej sily zmiernený predchádzajúcimi skúsenosťami a zručnosťami, pretože vyžaduje opakované školenie, aby bola schopná zvládnuť prácu. Príklady kvalifikovaných pracovníkov zahŕňajú rezbárov, krajčírov, vodičov a mechanikov.

Nevzdelaná pracovná sila

Nevzdelaní a neškolení pracovníci sú pracovníci, ktorí nepotrebujú predchádzajúce vzdelanie alebo odbornú prípravu. Tento typ práce je možné vykonať pre tých, ktorí majú ochotu, pretože sa spolieha iba na energiu. Napríklad kuli, pracovníci v doprave, pomocníci v domácnosti, smetiari atď.