Pochopenie viskozity vo fyzikálnych vedách

Spolu s chémiou a biológiou je fyzika jedným z najstarších prírodných vied a akademických disciplín. Pri štúdiu fyziky by sa dalo povedať, že spoznávať ho je čoraz zvedavejšie. V tejto kapitole teda budeme dôkladne diskutovať o viskozite. Ako vyzerá viskozita vo fyzike?

Definícia viskozity sa tu vzťahuje na množstvo, ktoré ukazuje hrúbku alebo odpor prúdiacej kvapaliny. Nízkoviskózna kvapalina je údajne „riedka“, zatiaľ čo vysokoviskózna kvapalina je „hustá“. Je ľahšie prechádzať tekutinami s nízkou viskozitou (napríklad vodou) ako tekutinami s vysokou viskozitou (napríklad medom).

Ak je znázornené, čím nižšia je viskozita kvapaliny, tým väčší je pohyb kvapaliny. V zásade klesá viskozita kvapaliny, zatiaľ čo viskozita plynu rastie so zvyšujúcou sa teplotou. Upozorňujeme, že v kvapaline sa viskozita vytvára kohéznou silou medzi molekulami kvapaliny. Zatiaľ čo v plynoch sa viskozita vyskytuje v dôsledku kolízií medzi molekulami plynov.

(Prečítajte si tiež: Hybnosť a impulzy vo fyzike)

Príklad, ktorý môžeme nájsť v každodennom živote, je medzi vodou a medom, kde pri nalievaní pohára vody určite rýchlo na rozdiel od medu dôjde. Je to preto, že voda má nižšiu viskozitu a molekuly vody sú príliš malé na to, aby sa o sklo mohli trieť, takže prietok vody bude rýchlejší ako pri mede, ktorý má vyššiu viskozitu alebo viskozitu.

V tejto diskusii o viskozite má táto tekutina niekoľko vlastností, vrátane: stlačiteľnej alebo stlačiteľnej, pri prúdení má trenie alebo má viskozitu a turbulentné prúdenie.

Viskozitné tekuté vzorce

Viskozitný koeficient kvapaliny je označený η, definovaný ako pomer medzi šmykovým napätím (F / A) a rýchlosťou zmeny kĺzneho napätia (V / l) alebo zapísaný takto F = ηA V / I

Množstvo sily (F) potrebné na to, aby bolo možné posúvať vrstvu tekutiny, je určené pevnou rýchlosťou (V) pre oblasť čipu, ktorý bol v kontakte s tekutinou (A), a vzdialenosťou (l) od disku v pokoji.