Aufklarung, jeho pozadie a vplyv

V 18. storočí sa filozofickému mysleniu venovalo obdobie zvané Aufklarung, čo znamená osvietenie. Samotné slovo Aufklarung pochádza z nemčiny, v angličtine znamená osvietenie. Počas tohto obdobia získala európska spoločnosť svetlo z doby temna tým, že začala optimisticky postupovať v myšlienkach a vo vede a technike.

Toto obdobie je tiež neoddeliteľné od vplyvu renesancie ako predchádzajúceho hnutia a je trpkým výsledkom empirizmu a racionalizmu, ktoré sa objavili skôr. Hnutie Aufklarung zasiahlo takmer celú Európu, najmä v Anglicku, Francúzsku a Nemecku.

Výskyt hnutia Aufklarung bol spôsobený niekoľkými vecami, konkrétne debatou medzi stranami, ktoré používali vieru, a štátnikmi, ktorí zdôrazňovali rozum, vnucovaním cirkvi spoločnosti, aby vnucovala doktrínu a zabudla na starogrécku a rímsku kultúru.

(Prečítajte si tiež: Renesancia, čo to je?)

V tomto hnutí pôsobilo niekoľko osobností z rôznych krajín, ako napríklad Anglicka a Francúzska.

Britské osobnosti

  • Francis Bacon, jedna z prvých osobností Anglicka, ktorá má myšlienku „Znalosti sú moc“, tvrdil, že ľudia musia konať sami s mocou vedy a nezávisieť od Boha.
  • John Locke, tiež známy ako otec liberalizmu, vo svojej práci „Dva pojednania o vláde“ tvrdí, že ľudia sa riadia prirodzeným zákonom a každý jednotlivec má práva, ktoré mu nemožno vziať. Z tohto dôvodu musí byť vláda ako držiteľ moci tiež regulovaná zákonom.

Francúzske postavy

  • Jean Jacques Rousseau svojou myšlienkou tvrdil, že dobrý štát odráža zvrchovanosť jeho obyvateľov. Z tejto myšlienky bol považovaný za zástancu demokracie.
  • Voltaire je postava sociálnej reformy, ktorá podľa neho môže sociálna reforma zlepšiť životy ľudí a zneužitie. Často sa kritizuje aj za ľudské práva, občianske slobody, náboženstvo a dobrú spravodlivosť.

Vplyv Aufklarung

Vplyv Aufklarungu bol veľmi veľký. Napríklad vo Francúzsku došlo k historickej revolúcii, pretože vláda nedokázala reagovať na časy a predstavy samotného Aufklarunga. Kde nové spoločenstvá prekvitajú čoraz viac bez myslenia spoločnosti, ako je racionalizmus, empirizmus, kantianizmus, idealizmus, pozitivizmus a mnoho ďalších.

Hnutie Aufklarung malo vplyv aj na čoraz rozšírenejšie šírenie vedomostí. Ako európska kolónia pocítil dopad aj svet, čo bolo vidieť na uplatňovaní etických politík holandskou koloniálnou vládou.