Čo je text odpovede?

Počuli ste alebo ste si možno prečítali text odpovede? Ako už z názvu vyplýva, tento text je textom vytvoreným s cieľom reagovať na problém, ktorý zvyčajne obsahuje tvrdú kritiku záležitostí týkajúcich sa spoločenských chýb alebo problémov.

Pri písaní textu odpovede môžeme slobodne poskytnúť zobrazenia, ktoré podporujú alebo odmietajú problém, pokiaľ uvedieme logické dôvody a argumenty. Takto môžu ostatní ľudia, ktorí čítajú naše texty, rozumieť a dobre na ne reagovať.

Veci, ktoré treba brať do úvahy

Pri písaní textu odpovede je potrebné vziať do úvahy niekoľko vecí, aby tomu čitateľ uveril. Po prvé, predložené rozhodnutia alebo stanoviská musia byť objektívne. To znamená, že naša odpoveď na vec je založená na osobných názoroch podložených faktami.

Po druhé, musíme pochopiť diskutované problémy. Pri tvorbe textu odpovede musíme najskôr porozumieť téme alebo problému. Po tretie, nie emotívne. Autor by nemal zahrňovať hnev a v texte uviesť iba svoj názor.

(Prečítajte si tiež: Prezentácia diskusného textu, Na čo by ste mali venovať pozornosť?)

Po štvrté, nemajte predsudky. Nemali by sme posudzovať veci iba na základe neurčitých predpokladov. Ak napíšeme text odpovede iba na základe predsudkov, môžeme ho klasifikovať ako nepravdivé informácie.

Po piate, používajte správny a správny svetový jazyk. V takom prípade použite štandardný jazyk podľa EYD. Čitatelia tak môžu usúdiť, že spisovateľ je zdvorilý človek, a venuje pozornosť písaniu. Po šieste, text dobrej odpovede pôjde priamo k bodu problému a bude obsahovať logické a pravdepodobné dôvody alebo argumenty.

Na prvý pohľad by text odpovede mohol pripomínať štruktúru diskusného textu. Existuje však niekoľko vecí, ktoré ich odlišujú. Jednou z pozoruhodných funkcií je perspektíva. Tento text obsahuje iba jedno hľadisko, a to hľadisko autora. Medzitým diskusný text obsahuje klady a zápory daného javu. Okrem toho tento text zvyčajne pojednáva o sociálnych problémoch v okolitom prostredí a je sprevádzaný faktormi a dôvodmi.

Sekcie v textoch kritických reakcií

Tento text obsahuje 3 časti, a to hodnotenie, textový popis a opätovné potvrdenie.

Hodnotenie je všeobecné vyhlásenie vyjadrené autorom, buď ako úvod k problému, alebo ako hlavná téma problému, o ktorej sa bude v texte diskutovať.

Textové popisy obsahujú názory a údaje, ktoré môžu podporiť alebo oslabiť názory, teórie alebo názory ostatných.

Posledná časť tohto textu je opätovným potvrdením. Táto časť obsahuje dôraz na vopred dané rozhodnutie alebo konkrétny pohľad.