Účel a spôsob výpočtu cenového indexu

Cenový index je parameter, ktorý informuje o zmenách cien z jedného časového obdobia do druhého. Cenový index slúži ako vodítko pre pomer alebo porovnanie cien pre každé obdobie.

Cenový index sa počíta z pevnej kvóty alebo vzorky, nie z počtu obyvateľov. Cenový index sa počíta z jedného časového obdobia do predchádzajúceho časového obdobia a počíta sa z časov, ktoré majú stále alebo stabilné ekonomické podmienky.

Cenový index Účel

Existuje niekoľko dôvodov na prípravu cenového indexu podľa krajiny. Po prvé, cenový index sa používa ako indikátor na meranie počtu ekonomických aktivít vo všeobecnosti. Cenový index môže tiež poskytnúť prehľad trendov v obchodovaní a slúžiť ako pomôcka pri rozhodovaní o hodnote platu a životných nákladoch.

(Prečítajte si tiež: Pochopenie ekonomiky)

Spoločnosti môžu pomocou cenového indexu nakupovať materiál alebo tovar za potrebnú cenu. Dobré životné podmienky poľnohospodárov možno zistiť aj z indexu poľnohospodárskych cien. Nakoniec môže byť cenový index použitý pri určovaní cien a určovaní množstva tovaru v obehu obchodníkmi.

Metóda výpočtu cenového indexu

Pri výpočte cenového indexu existujú dve kategórie metód výpočtu, a to jednoduchá (nevážená) agregačná metóda a vážená metóda.

Jednoduchá agregačná metóda pozostáva z čísel indexov cien, čísel indexu množstva a čísel indexu hodnoty.

Číslo cenového indexu (P) má nasledujúci vzorec.

vzorec 1

IA = nevážený cenový index

Pn = cena vypočítaná pre číslo indexu

P0 = cena v základnom roku

Číslo indexu množstva (Q) je možné formulovať nasledovne.

vzorec 2

IA = index neváženého množstva

Qn = množstvo, pre ktoré sa počíta indexové číslo

Q0 = množstvo v základnom roku

Hodnota indexového čísla (V) má nasledujúci vzorec.

vzorec 3

IA = hodnota indexu

Vn = hodnota, pre ktorú sa počíta číslo indexu

V0 = hodnota v základnom roku

Nevážená metóda pozostáva z jednoduchej agregačnej metódy, Laspeyresovej metódy, Paascheho metódy, Drobischovej a Bowleyovej metódy a metódy Irvinga Fishera.

Jednoduchú agregovanú metódu je možné formulovať nasledovne.

vzorec 4

IA = hodnota indexu

Pn = hodnota, pre ktorú sa počíta číslo indexu

P0 = hodnota v základnom roku

W = váhový faktor

Medzitým možno Laspeyresovu metódu použiť s nasledujúcim vzorcom.

vzorec 6

IL = číslo Laspeyresovho indexu

Pn = cena v roku, pre ktorý sa počíta indexové číslo

P0 = cena v základnom roku

Q0 = množstvo v základnom roku

Paascheho metóda má nasledujúci vzorec.

vzorec 7

IP = Paascheho indexové číslo

Pn = cena v roku, pre ktorý sa počíta indexové číslo

P0 = cena v základnom roku

Qn = množstvo v roku, pre ktorý sa počíta indexové číslo

Drobischovu a Bowleyovu metódu je možné použiť pri nasledujúcom vzorci.

vzorec 8

ID = Drobisch cenový index

IL = Laspeyresov cenový index

IP = Paascheho cenový index

Nakoniec je metóda Irvinga Fishera považovaná za najideálnejšiu. Táto metóda používa nasledujúci vzorec.

vzorec 9

IF = cenový index Irvinga Fischera

IL = Laspeyresov cenový index

IP = Paascheho cenový index